,

De verschillen tussen aarding en equipotentiale verbindingen

equipotentiale verbindingen

In ons laatste blogbericht hadden we het al uitgebreid over aarding. Echter, er valt nog meer te vertellen over dit interessant onderwerp. Hetzelfde geldt voor de equipotentiale verbinding. Deze twee begrippen spelen een grote rol in elektrische installaties. Hoewel ze allebei verband houden met het aansluiten van apparaten, en het verminderen van elektrische gevaren, zijn ze niet hetzelfde. In dit blogbericht leggen we jullie graag de verschillen uit.

Aarding is het gedeelte waarbij een elektrische installatie met de aarde wordt verbonden om het risico op elektrische schokken te verminderen. Dit gebeurt door middel van geleiders die hier direct mee verbonden zijn. Hierdoor wordt de stroom afgeleid naar de aarde, in plaats van de persoon of personen die in rechtstreeks contact staan met de installatie of het toestel. In dit blogbericht lees je er meer over.

equipotentiale verbindingen

Een equipotentiaal verbinding verbindt vreemde geleidende delen met de aarde en met elkaar zodoende dat er op geen enkel ogenblik een potentiaal verschil kan zijn tussen deze geleidende delen. Dit betekent dat er geen spanningsverschil tussen de geleidende delen aanwezig is.

Klinkt misschien moeilijk maar dat is het zeker niet. Zeker als Stephan van EnD Werken het voor je uitlegt. De equipotentiale verbindingen omvatten alle genaakbare delen van de installatie op vlak van gas, water, sanitair, constructie, … Is het gebouw voorzien van één of meerdere ‘naakte poutrellen’? Dan moet er een equipotentiale verbinding gelegd worden. Anders gesteld: een fysieke, elektrische verbinding waardoor alle genaakbare geleidende delen verbonden worden met de aarde.

Het gedeelte aarding heeft dan, in schril contrast met de equipotentiale verbinding, voornamelijk betrekking op de installatie in het algemeen als het aankomt op verbondenheid onderling – toestellen geconnecteerd met de aarde en vice versa.

In ‘duo’ waarborgen ze een installatie die niet alleen veilig maar ook betrouwbaar functioneert. Om die maximale veiligheid te garanderen, neemt EnD Werken beide concepten goed ‘in acht’.