aarding

Wanneer je zelf een huis hebt gebouwd, of aan het bouwen bent, met de ondersteuning van experts in hun vakgebied zoals een architect of bouwheer, ben je wellicht in aanraking gekomen met de elektriciteit. Indien dit het geval is geweest, zal de term ‘aarding’ je bekend in de oren klinken. Dit betreft een belangrijk aspect van de elektrische installatie. Het is de basis, het fundament wat meteen ook een veiligheidsfunctie heeft. In grote lijnen komt het hierop neer: door een correcte aarding wordt de veiligheid van de bewoners gewaarborgd (naast natuurlijk al de gebruikelijke beveiligingen zoals een aardlekschakelaar bijvoorbeeld). Vandaar dat we in dit blogbericht het belang van een goede aarding graag beklemtonen.

In België worden de regels, met betrekking tot elektriciteitsprojecten, vastgelegd in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Hierin staat ook een topic beschreven omtrent de aarding. Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken over de minimale vereisten voor een veilige en betrouwbare elektrische installatie.

Aarding is bedoeld om de elektriciteit op een veilige manier af te voeren in het geval van een aardingsfout. Zo wordt het risico op elektrische schokken en brand aanzienlijk verminderd. Een juiste aarding moet gerealiseerd worden met behulp van een geaard elektrisch systeem. Het systeem moet verbonden worden zijn met het elektriciteitsnetwerk en een grondpunt.

Stel bijvoorbeeld: je raakt een wasmachine aan (die niet geaard is) waarvan de behuizing onder spanning staat (zonder dat je het weet). Van zodra een lichaamsdeel in rechtstreeks contact komt, is er maar 1 weg: de stroom vloeit via het lichaam (zie ‘weg van de minste weerstand’). Mocht datzelfde toestel wel geaard zijn, dan kiest de stroom wederom de weg van de laagste weerstand. En dat is deze keer niet het lichaam maar wel de aardingslus die voorzien is (deze vloeit uiteraard via de aardingskabel richting de aardingsrail in het verdeelbord, die op zijn beurt verbonden is met de aardingsonderbreker en bijgevolg de aardingslus). Het spreekt voor zich dat, in een dergelijk geval, de differentieelschakelaar in actie treedt aangezien er een verschil gedetecteerd wordt door de in- en uitgaande stroom.

aardingNu je dus goed begrijpt wat het praktisch nut is van de aarding, geven we je hieronder enkele interessante weetjes mee. Voor iedere elektrische installatie dient aarding voorzien te worden. Vaak is dat in de vorm van een aardingslus. Dit is een blanke koperen geleider of verlood koper met een kabelsectie van minimaal 35 mm². In de meeste gevallen wordt deze in de funderingssleuf ingegraven. De twee uiteinden van de lus worden in de woning binnengebracht, ter hoogte van het verdeelbord. Via een aardingsonderbreker is deze verbonden met een algemene aardingsrail in het verdeelbord. De aardingen van alle kabels, die van hieruit vertrekken, worden hierop aangesloten.

Op technisch vlak zijn er uiteraard een aantal vereisten waaraan deze aardingslus moet voldoen, overeenkomstig met de regelgeving in het AREI. Hieronder een kort overzicht, alsook enkele foto’s waarop onderstaande componenten/items te zien zijn:

 • De aardingsweerstand mag niet groter zijn dan 100 Ω, en bij voorkeur kleiner dan 30 Ω (zo kiest de stroom altijd de weg van de minste weerstand – stroom vloeit weg via de aarde en niet via het lichaam);
 • Het is verplicht om een aardingsonderbreker te installeren (zo kan de aardingsweerstand gemeten worden);
 • De minimale draadsectie, waarmee de aardingslus verbonden moet worden met de hoofdaardingsrail in het verdeelbord, is minimum 16 mm²;
 • De kleur van isolatie-draden is altijd geel-groen (op die manier is het altijd goed zichtbaar);
 • Elk stopcontact en elk verlichtingspunt moet geaard zijn.

aarding

Om het mooi samen te vatten: de juiste aarding rondom een huis is belangrijk om de veiligheid van de bewoners te waarborgen én om de elektrische apparaten en systemen optimaal te laten functioneren. Door het werk uit te laten voeren door een professionele elektricien, kan je er vanop aan dat alles correct wordt geïnstalleerd.

Heb je hier toch nog vragen over? Of ben je niet 100 procent zeker of jouw woning hieraan voldoet? Neem gerust contact op. Wij helpen je graag verder.

kabels elektriciteit

Eén van de aspecten bij het realiseren van een project op vlak van elektriciteit: kabels. Hoe je het ook draait of keert: een elektrische installatie kan er niet zonder. In een digitale wereld waarbij er heel wat draadloze mogelijkheden zijn, is de elektriciteitssector één van de weinige branches waarbij je kabels niet volledig (meer) kan wegdenken. Kabels hebben, in eerste instantie, als voornaamste doel om de stroom van punt A naar punt B te transporteren (of binnen de IT: data transporteren). Klinkt simpel, maar er komt meer bij kijken. De ene kabel is niet de andere. Afhankelijk van de toepassing, de stroomgroep/beveiliging én de aangesloten toestellen kan de kabelsectie (diameter/oppervlakte) verschillend zijn. Alsook het type (bij gebruik in een buitenomgeving bijvoorbeeld).

Als professioneel elektricien is Stephan van EnD Werken verantwoordelijk voor het installeren van elektrische installaties waarbij de veiligheid van een eindgebruiker primeert. Te allen tijde, ongeacht de situatie. Om die veiligheid te waarborgen, is het selecteren van de juiste kabelsectie ontzettend belangrijk. In principe komt het hierop neer: hoe groter de sectie van de kabel, hoe meer stroom er doorheen kan vloeien. Hoe kleiner de diameter, hoe minder stroom.

kabels elektriciteitMaar waar is de keuze van afhankelijk? Langs de ene kant is het allereerst goed om weten welke toestellen/lampen aangesloten zullen worden, en dus ook welke stroom deze vragen. Er is natuurlijk een verschil tussen de stroom die een televisie vraagt en de stroom die een elektrische oven nodig heeft. Bij televisies valt dat over het algemeen erg goed mee maar een oven bijvoorbeeld is een voorbeeld van een typische verbruiker met een hoog stroomverbruik. Om je een idee te geven: een verwarmingselement (kookfornuis/oven/…) heeft een stroomverbruik met een factor 20 t.o.v. een televisie bijvoorbeeld (oven van 3200 Watt – televisie van 164 Watt).

Eens bekend is welke toestellen gekoppeld zijn op welke stroomgroep, worden de beveiligingen bepaald (met betrekking tot overbelasting/kortsluiting). Belangrijk om te vermelden: deze worden gekozen in functie van de gekoppelde apparaten. Wordt er bijvoorbeeld een 2-polige automaat gekozen die uitschakelt indien de stroomgrens van 20 Ampère bereikt is? Dan moet de kabel minstens 20 Ampère kunnen verdragen. We leggen hier graag de klemtoon op minstens want als elektricien is het belangrijk om marge te laten zodanig dat de veiligheid niet in het gedrang komt.

Enkele voorbeelden

Om je een beter zicht te geven op welke draadsecties er zijn, hieronder een tabel waarin je kan zien welke invloed dit heeft op de maximaal toegelaten stroomsterkte van de kabels (en dus ook welke automaat geselecteerd dient te worden) in de residentiële sector volgens het AREI:

Doorsnede (mm²) Nominale stroom voor automaat (A)
1,5 16
2,5 20
4 25
6 40
10 63

Type kabels

kabels elektriciteitVoorts kan de keuze van de kabel ook afhankelijk zijn van andere factoren zoals de omgeving, temperatuur, … Heb jij buiten een tuinhuis met stopcontact(en)? Of zelfs een jacuzzi in de tuin? Dan ligt er ongetwijfeld een kabel om alle componenten te voeden. In een dergelijk geval zou de kabel geschikt moeten zijn voor wisselende temperaturen, alsook bescherming bieden voor externe invloeden (in de vorm van een afgeschermde kabel bijvoorbeeld).

Gevaar indien niet de juiste kabels?

kabels elektriciteitWordt er tijdens de voorbereiding toch niet de juiste gebruikswijze gehanteerd op vlak van kabelsecties? Dan zijn de gevolgen niet te overzien. Een brand is vaak het rechtstreekse gevolg van kabels die toch meer stroom te verduren krijgen. In dat geval worden de geleiders zo warm dat de temperatuur snel stijgt. De isolatie rondom de kabels kan de warmte niet dissiperen en vervolgens vat de kabel vuur. Met andere woorden: het is de combinatie van een juiste kabel en een correcte kabelsectie met inbegrip van een juiste plaatsingswijze. Volgens de regels van het elektriciteitsvak.

Samengevat: als elektricien is het belangrijk om de juiste dikte van kabels te kiezen voor een veilige installatie. Dit vereist expertise over factoren zoals stroom, spanning, componenten, beveiligingen, … Kortom: door de knowhow van Stephan kan je erop vertrouwen dat de elektrische installatie doet wat het moet doen op een veilige en betrouwbare manier.

Ben jij nog op zoek naar een ervaren vakman met een grondige kennis op vlak van elektriciteit en alles wat daarrond hangt zoals domotica, verlichting, laadpalen, videofonie en ventilatie? EnD Werken is jouw aanspreekpunt. Je mag rekenen op een onberispelijke service van een gepassioneerde elektricien.

capaciteitstarief 2023

Zoals je al kon zien in het eerste deel van het nieuwsbericht ‘Alles wat je moet weten over het capaciteitstarief: deel 1’, valt het er heel wat te vertellen over dit onderwerp. In deel 2 gaan we iets ‘dieper duiken’ in deze interessante materie die niet onbelangrijk is voor jou en je gezin. Klaar voor het tweede deel?

Het capaciteitstarief: ook van toepassing voor mensen met zonnepanelen?
Als je momenteel al beschikt over zonnepanelen en/of een thuisbatterij, dan vormt dit een mooie aanvulling om je maandpieken af te vlakken. Verder neemt het niet weg dat je, nog steeds, je energie best spreidt doorheen de dag. Als het avond wordt bijvoorbeeld, en je wekt geen energie op, ga je gebruik maken van het elektriciteitsnet (als je geen thuisbatterij zou hebben).

Wanneer je dan beslist om huishoudelijke toestellen te laten werken met een aanzienlijk verbruik, dan zal jouw maandpiek stijgen. Houdt dit zeker goed in het oog.

Ik beschik momenteel over een digitale meter: waar kan ik mijn maandpieken zien?
Wie een digitale meter heeft, kan zijn maandpieken raadplegen via ‘Mijn Fluvius’. Erg handig!

Hoe kan ik besparen op mijn elektriciteitsfactuur, na de invoering van het capaciteitstarief (met digitale meter)?
Misschien wel het meest belangrijke antwoord: spreiden, spreiden en nog eens spreiden. Om jouw ‘verbruikscurve’ zoveel mogelijk af te vlakken, is het belangrijk dat je alles goed plant en organiseert. Dat zal de uiteindelijk de kunst worden: alle pieken zoveel mogelijk vermijden. Hoe meer pieken, hoe hoger je capaciteitstarief en dus ook hoe duurder jouw energiefactuur.

Bestaan er apparaten die hier automatisch rekening mee houden?
Absoluut. Tegenwoordig zijn er heel wat ‘slimme toestellen’ op de markt die hier een oplossing voor bieden. Door de uitgebreide integratiemogelijkheden, wordt jouw huis omgetoverd tot een ‘smart home’ waarbij alles automatisch gebeurt. Zonder tussenkomt van een persoon. Doordat alle parameters gecentraliseerd worden in 1 digitaal systeem, en alles met elkaar verbonden is, kunnen de juiste keuzes gemaakt worden met 1 gedachtegang: het piekverbruik zoveel mogelijk beperken.

Hoe wordt het capaciteitstarief berekend?
Voor de lezers die onze blog goed volgen, weten hoe het capaciteitstarief berekend wordt. Afhankelijk van welk type meter je hebt (digitaal of analoog) en of je geniet van het sociaal tarief. Bij huishoudens met een digitale meter wordt het capaciteitstarief berekend op basis van het piekvermogen.
Beschik je over een ’klassieke meter’? Dan wordt het capaciteitstarief gezien als een voorlopig, vast bedrag in afwachting van de digitale meter. Met een analoge meter is het immers onmogelijk om te zien hoeveel elektriciteit gebruikt wordt binnen bepaalde tijdspannes. De hoeveel elektriciteit wordt wel nog steeds mee in rekening genomen.

Hoe gebeurt de exacte berekening bij een analoge meter?
De berekening wordt in dit geval opgesplitst in twee delen:

 • Vast bedrag: Men rekent een vast bedrag aan dat overeenkomt met een maandpiek van 2,5 kW. Voor een doorsnee gezin bedraagt dat een vast bedrag van zo’n 101 euro per jaar (exclusief btw).
 • Variabel bedrag op basis van je elektriciteitsverbruik (kWh): Het aantal kilowatt (kW) wordt vermenigvuldigd met de tijd (in uren) dat je een toestel gebruikt. De ‘uitkomst’ daarvan is het elektriciteitsverbruik. Stel bijvoorbeeld: je gebruikt een stofzuiger (1.100 Watt) gedurende 30 minuten, dan is het verbruik 0,55 kWh (1,1 kW x 0,5 uur).

Is het verbruikstarief duurder voor mensen met een analoge meter in vergelijking met een digitale?
Vermoedelijk wel. Zoals hierboven aangehaald, betaal je enerzijds een vast bedrag dat overeenstemt met het minimum van 2,5 kW. Het andere deel van de nettarieven wordt bepaald aan de hand van het verbruik (in kWh). De kost die je betaalt per kWh bij een analoge meter ligt wel degelijk hoger in vergelijking met de digitale meter.

De energietransitie: de toekomst is nu
We kunnen het niet genoeg benadrukken: de energietransitie is momenteel volop in beweging. Er zijn heel nieuwe verschuivingen binnen de sector, wat er ook voor zorgt dat de manier waarop we met energie omgaan moet veranderen. Bij EnD Werken zien we hier alvast een positieve evolutie in.

Vond je dit interessant en ben je op zoek naar meer waardevolle informatie op vlak van elektriciteit, domotica, verlichting, laadpalen, videofonie en/of ventilatie? Neem dan zeker eens een kijkje bij de andere blogberichten en laat je inspireren.

Zit je verder nog met vragen of heb je nood aan een professionele elektricien? Stephan staat voor je klaar. Neem gerust contact met ons op, wij helpen je graag verder.

capaciteitstarief

In een vorig blogbericht lieten we jullie weten hoe jouw elektriciteitsfactuur voor 2023 wordt berekend. Hieruit kon je al afleiden dat de factuur bestaat uit de volgende onderdelen: energiekost, btw, een aantal heffingen én de nettarieven. En laat het nu net die laatste zijn, die zo belangrijk is. Het capaciteitstarief maakt integraal deel uit van de nettarieven. Aangezien er tegenwoordig nog heel wat onduidelijk is, omdat het ‘relatief nieuw’ is, geven we je graag een antwoord op enkele veelgestelde vragen omtrent het capaciteitstarief.

Om de overvloed aan informatie zo helder mogelijk te communiceren, publiceren we alles in twee delen. Zo zijn we zeker dat alle meest gestelde vragen aan bod komen.

Is het capaciteitstarief een ‘extra kost’ op mijn elektriciteitsfactuur?
Nee, het capaciteitstarief is geen bijkomend tarief. Het gaat, voor een gezin, om een andere aanrekening van ongeveer 7% van de volledige elektriciteitsfactuur. Als je je verbruik goed spreidt, en dus hoge pieken vermijdt, betaal je met het capaciteitstarief minder dan iemand die dat niet zou doen.

Waarom is het capaciteitstarief in het leven geroepen?
Kort door de bocht mag er gesteld worden dat energieregulator VREG de nettarieven betaalbaar wil houden voor iedereen. Het is een ‘mes’ dat langs twee kanten snijdt: wanneer je als consument dit goed toepast, bespaar je. Anderzijds worden de kosten, voor bijkomende investeringen, tot een minimum beperkt.

Voor wie is het capaciteitstarief van toepassing?
Het capaciteitstarief wordt vanaf 1 januari 2023 actief voor alle Vlaamse gezinnen. Er is één uitzondering: huishoudens die genieten van het sociaal tarief. Voor hen is het capaciteitstarief niet van toepassing. Zij vallen onder een andere regeling.

Hoeveel bedraagt het capaciteitstarief?
Wat je exact betaalt voor het capaciteitstarief, is afhankelijk van je netbeheerder. Bijgevolg dus ook van je woonplaats. Vanaf 2023 betaal je voor 1 kW, over heel Vlaanderen, ongeveer de volgende tarieven:

 • Op jaarbasis: 40.4 euro (exclusief btw)
 • Op maandbasis: 3.37 euro (exclusief btw)

Bron: mijnenergie.be

Wat betekent het capaciteitstarief voor gezinnen?
Een gezin met een tweevoudige digitale meter, een elektriciteitsverbruik van 3.500 kWh per jaar en een gemiddelde maandpiek van 4,26 kW betaalt gemiddeld 337 euro (inclusief btw) nettarieven in 2023. Dat is 11 euro of 3% meer dan in 2022.

capaciteitstarief

Kan ik ook een simulatie laten uitvoeren omtrent de nieuwe nettarieven?

Absoluut. Op de VREG website is een online tool beschikbaar waarmee simulaties uitgevoerd kunnen worden. Omdat elk gezin anders is, en dus ook op een andere manier omgaat met elektriciteit, is ook de ‘uitkomst’ anders. Ieder heeft zijn eigen dagelijkse routine en gebruikt andere toestellen. Met de simulator kan een inschatting gemaakt worden voor jouw situatie.

De simulator houdt rekening met waar je woonst, jouw verbruik en de specifieke technieken (zonnepanelen, elektrische wagen, warmtepomp en/of elektrische warmwaterboiler).

Benieuwd naar deel 2?
Tot zover deel 1 van de veelgestelde vragen over het capaciteitstarief. Ben je benieuwd naar het tweede deel? Volg dan zeker onze social media kanalen en blijf op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen.

nettarieven

Nog enkele weken en dan is het moment daar: vanaf 2023 worden de nettarieven anders berekend. In een wereld waarbij de energieprijzen alsmaar blijven stijgen, begin je nu misschien al te panikeren. Maar is dat wel terecht? Is het echt wel zo ‘erg’ als de media laat uitschijnen? Er is ondertussen al heel wat gezegd en geschreven over dit ‘topic’. Veel mensen maken zich daarom ook zorgen over de toekomst, meer specifiek als het gaat om de elektriciteitsfactuur. Volgend jaar treedt het capaciteitstarief in voege. Is dat goed of slecht nieuws voor jou als consument. Met deze blog willen we jou hier graag over informeren.

Situering: elektrisch vs. fossiele brandstoffen

Het staat als een paal boven water: alles wordt meer en meer elektrisch. Kijk maar naar elektrische wagens: wie dacht 20 jaar geleden dat we zo’n sterke opmars zouden zien van duurzame vervoersmiddelen? Het komt erop neer dat we tegenwoordig minder fossiele brandstoffen nodig hebben. Dat impliceert een stijgende vraag voor het elektriciteitsnet. Eén van de vele redenen waarom het capaciteitstarief in het leven is geroepen.

Als we met z’n allen anders omgaan met elektriciteit, dan is niets onmogelijk. Door de invoering van de nieuwe nettarieven wordt dit alleen maar versterkt. Je bespaart niet alleen maar er zijn ook minder grote investeringen nodig. Iets dat werkt twee richtingen.

Een praktisch voorbeeld

Stel jezelf voor: je elektrische wagen moet opgeladen worden, je moet dringend aan de was beginnen en binnen een klein half uur staan de kids al voor de deur om pannenkoeken te eten die je nog moet bakken. Niet zo’n goed moment om alles, op hetzelfde moment, ‘in gang’ te zetten. Daarom wil de VREG jou als consument stimuleren om elektriciteit anders te verbruiken. Je bekijkt het nu misschien als een ‘meerkost’, maar dat hoeft niet noodzakelijk zo te zijn.

Jouw elektriciteitsfactuur

Een elektriciteitsfactuur bestaat uit verschillende onderdelen zoals er zijn: de energiekost, de nettarieven, btw en een aantal heffingen. Laten we meteen al een misverstand de wereld uit helpen: het gaat enkel en alleen om de berekening van de nettarieven die aangepast wordt in 2023.

Vanaf 2023: nettarieven, anders berekend

Voor 2023 worden de nettarieven alleen bepaald op basis van het elektriciteitsverbruik. Vanaf 2023, wordt hier een extra ‘parameter’ aan toegekend. Naast het verbruik, wordt ook jouw piekvermogen mee in rekening gebracht: hoeveel elektriciteit gebruikt jouw gezin op hetzelfde moment. Dit komt in feite neer op het capaciteitstarief dat onderdeel uitmaakt van de nettarieven. Om een idee te geven: het capaciteitstarief bedraagt gemiddeld 7 procent van de totale elektriciteitsfactuur.

Anders gesteld: de nettarieven voor jouw specifieke situatie zijn niet alleen afhankelijk van de hoeveelheid elektriciteit, maar ook van hoe zwaar het elektriciteitsnet belast wordt op elk moment. Dit berust op 3 ‘pijlers’:

 • Vanaf 2023 betaalt iedereen een deel van de nettarieven, waarin het nieuwe capaciteitstarief is opgenomen;
 • Iedereen betaalt een minimumbedrag voor het gebruik van het elektriciteitsnet;
 • Iedereen betaalt, op elk moment van de dag, hetzelfde nettarief.

Concrete berekening van het capaciteitstarief

We horen het je nu al denken: hoe wordt het capaciteitstarief heel concreet berekend? Er zijn in totaal 3 mogelijke scenario’s:

 • Scenario 1: digitale meter
  Beschik jij over een digitale meter? Dan worden jouw maandpieken bepaald door het capaciteitstarief. Jouw digitale meter registreert, de hele dag door, het verbruik en berekent vervolgens het gemiddelde per kwartier. Dat is het kwartiervermogen (in kW). De maandpiek is het hoogste kwartiervermogen in 1 maand. Anders gezegd: in dat kwartier belastte je het net het meest. De gemiddelde maandpiek is gelijk aan het gemiddelde van jouw maandpieken van het afgelopen jaar (12 maanden). Is de maandpiek, in een bepaalde maand, lager dan 2,5 kW? Dan wordt er gerekend met een ondergrens van 2,5 kW voor het capaciteitstarief.
 • Scenario 2: ‘klassieke meter’
  Heb jij een ’klassieke meter’? Dan betaal je het capaciteitstarief voorlopig als een vast bedrag, in afwachting van je digitale meter. Het is namelijk zo dat je met een klassieke meter wel ziet hoeveel het verbruik is, maar niet hoeveel elektriciteit tegelijk gebruikt wordt. Dus dan wordt het moeilijk om maandpieken te kunnen meten. Het vastgelegde bedrag komt overeen met de minimumbijdrage van 2,5 kW.
 • Is het sociaal tarief van toepassing? Dan betaal je geen capaciteitstarief. De nieuwe nettarieven gelden, in dit geval, niet want het sociaal tarief is een totaalprijs per kWh. Ter indicatie: 16 procent van alle Vlaamse gezinnen heeft momenteel het sociaal tarief.

Een tip van Stephan

Met dat gezegd zijnde, zouden we je dan ook als grootste tip willen mee geven: probeer om je verbruik zo goed mogelijk te spreiden. Zeker als het gaat om grote stroomverbruikers zoals wasmachines, droogkasten, … Waar mogelijk, maak gebruik van duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen bijvoorbeeld. En ‘last but not least’: houdt er rekening mee dat ‘energieslimme toestellen’ de stijging van jouw energiefactuur een halt kunnen toeroepen.

Hopelijk hebben jullie dankzij dit blogbericht een beter zicht gekregen op de situatie. Naar onze verwachting zullen de nieuwe nettarieven, al bij al, wel meevallen. Ook goed om te vermelden: vanaf 1 januari 2023 komt het dag- en nachttarief te vervallen.

Ben je benieuwd hoe de nettarieven nu echt tot stand zijn gekomen? Dan kan je deze informatieve video bekijken van de VREG. Hierin wordt alles haarfijn uitgelegd.

EnD Werken Wallbox Quasar

Zoals eerder gezegd in dit blogbericht geraakt bidirectioneel laden meer en meer ingeburgerd. Niet alleen bedrijven hebben hier baat bij maar ook particulieren. Een trend die EnD Werken niet is ontgaan. Ook onze fabrikanten zitten niet stil en spelen hier op in. Zo heeft Wallbox recentelijk de Quasar geïntroduceerd: de eerste bidirectionele lader voor thuis. Benieuwd naar alle nieuwigheden?

Mocht je ons vorige bericht gemist hebben: kort door de bocht kunnen we stellen dat je met bidirectionele laadtechnologie jouw elektrische voertuig zowel kan op- als ontladen. Zo kan je je huis van stroom voorzien met de accu van je wagen. Er is zelfs de mogelijkheid om stroom te injecteren in het elektriciteitsnet. Als dat niet handig is?

EnD Werken Wallbox Quasar

De Wallbox Quasar is ontworpen met de volgende gedachtengang: elektrische voertuigen laten fungeren als krachtige energiebronnen. Benieuwd naar jouw voordelen als je beslist om de Wallbox Quasar te laten installeren door EnD Werken?

 • Flexibiliteit: Gezien de bidirectionele werking van de EV-lader, kan jouw elektrische wagen nog flexibeler ingezet worden. De elektrische auto kan niet alleen als transportmiddel gebruikt worden maar ook als opslag van energie. Beschik je al over een thuisbatterij of overweeg je om een exemplaar aan te kopen? Dan vormt de Quasar van Wallbox een mooie aanvulling.
 • Ontworpen voor thuisgebruik: Wallbox weet exact waar jij als eindgebruiker veel belang aan hecht: compactheid. Een lader die niet al te veel plek inneemt. De Quasar is ‘s werelds lichtste én kleinste DC-oplader. Overigens zijn nog enkele handige functies ingebouwd zoals gezichtsherkenning en gebarenbediening. De bediening van jouw lader: nu nog eenvoudiger.
 • Verbonden met het IoT (Internet of Things): De lader is compatibel met Wi-Fi, bluetooth, ethernet of 4G (optioneel). Je kan eenvoudig verbinding maken met smart devices.
 • Lagere energietarieven: Met de de Quasar wordt je in de mogelijkheid gesteld om laadsessies in te plannen. Zo profiteer je onder andere van lagere energietarieven tijdens daluren. Alles blijft ‘beheersbaar’ in de myWallbox app op elk moment.
 • Geen wifi? Ben je op een plaats waar je geen verbinding kan maken met het internet? Dankzij de ‘onboard intelligence’ beheer je je laadsessie door middel van bluetooth.
 • Groot vermogen: Doordat de Quasar overweg kan met vermogens tot wel 7,4 kW, kan deze EV-lader ook de ‘grote jongens’ aan wat betreft elektrische voertuigen.

Stephan stelt jou in de mogelijkheid om het bovengenoemde verder aan te vullen met het optionele ‘Power Boost’. Hiermee maak je je oplader nog intelligenter met de dynamic load balancing oplossing die helpt om stroomuitval en verrassingen in de energierekening te voorkomen. Power Boost meet het energieverbruik van je huis en past de laadsessie van je elektrische wagen automatisch aan volgens de capaciteit van het lokale elektriciteitsnet.

Wil je meer weten over de Wallbox Quasar? Of ben je benieuwd naar de integratiemogelijkheden voor jouw elektrische wagen? Dan ben je bij EnD Werken aan het juiste adres. Zaakvoerder Stephan helpt je graag verder met een glimlach. Neem zeker contact met ons via deze pagina. We staan voor je klaar.

bidirectioneel laden

Bidirectioneel laden: een ‘item’ dat ondertussen al meerdere keren in de media is verschenen. Maar wat is het nu, hoe werkt het en nog belangrijker, zeker voor jou: wat zijn de voordelen? Bidirectioneel laden is, zoals de naam al laat uitschijnen, precies wat je denkt bij het horen van de ‘term’. Bidirectioneel laden staat synoniem voor laden in twee richtingen. Bij ‘traditionele’ laders, ook wel unidirectionele laders genoemd, stroomt de elektriciteit slechts in één richting. In tegenstelling tot bidirectionele laders waarbij de elektriciteit in twee richtingen stroomt. Heb je hier al eens van gehoord maar ben je benieuwd naar het ‘fijne’? In dit blogbericht ontdek je er alles over.

Met bidirectioneel laden stroomt de energie twee kanten op: de auto in, maar ook weer uit. Er zijn 2 situaties te onderscheiden:

Vehicle to Grid

Vehicle to Grid, ook wel V2G genoemd, wordt gebruikt om vermogen (energie) te leveren van een batterij naar het elektriciteitsnet. Daarvoor maakt hij gebruik van een converter die meestal in de lader zit. Zo wordt DC (gelijkstroom) omgezet naar AC (wisselstroom). V2G kan gebruikt worden om de lokale, regionale of nationale energiebehoefte te regelen en in evenwicht te brengen met behulp van slim laden. Elektrische voertuigen kunnen opladen tijdens daluren en energie teruggeven aan het net tijdens piekuren.

Vehicle to Home

Het tegenovergestelde van V2G: V2H. Vehicle to Home wordt gebruikt om vermogen (energie) te leveren van een batterij naar een huis of mogelijk een ander soort gebouw. Net als V2G kan ook V2H gebruikt worden om lokale, regionale of zelfs nationale elektriciteitsnetten op grotere schaal te regelen en in evenwicht te brengen. Door je elektrische wagens ‘s nachts op te laden bijvoorbeeld, op het moment dat er minder vraag is naar elektriciteit en die elektriciteit vervolgens te gebruiken om je huis overdag van stroom te voorzien.

Met een oog op de energietransitie zullen zowel V2G als V2H steeds belangrijker worden. Zo kan een beweging gemaakt worden richting volledig hernieuwbare energiesystemen.

De voordelen voor jou: op een rijtje

Laten we beginnen met het voordeel dat wellicht het meest interessant is voor jou: je kan geld verdienen door overtollige energie terug aan het net te verkopen. Ongeacht of het komt van je eigen energiebron, zoals zonnepanelen op het dak, van de stroombron van je huis of van de lader bij je lokale supermarkt.

Overigens kan je geld besparen door gebruik te maken van daluren in de energietarieven. Ingrid Malmgren, een Canadese academicus, schat een totale besparing van rond de 5.000 euro over de levensduur van een voertuig. Bovendien bieden veel energiebedrijven een extra stimulans, in de vorm van prijsverlagingen, om bestuurders van elektrische voertuigen aan te moedigen te laden tijdens daluren. Daardoor wordt de elektriciteit op dat moment nog goedkoper.

Ook wordt je nog zelfvoorzienender doordat je kan aansluiten op een eigen, hernieuwbare energiebron. Denk er maar eens over na: als je zonnepanelen op het dak hebt die overdag je huis van energie voorzien, kan alle overtollige energie opgeslagen worden in de elektrische wagen en gedurende de nacht gebruikt worden. Of de volgende dag of tijdens het rijden.

Binnen ons merkenpakket heeft Wallbox de ‘Quasar’ ontwikkeld, een nieuwe bidirectionele lader. Wil jij graag profiteren van de vele voordelen die bidirectioneel laden jou te bieden heeft maar weet je niet goed waar te beginnen? Stephan van EnD Werken staat voor je klaar met een passend advies. Neem gerust contact met ons op via het contactformulier.

DOBBIS NanoTouch

DOBBIS. Een Belgische fabrikant, onder andere actief in het domotica segment, waar EnD Werken al sinds jaar en dag mee samenwerkt. DOBBIS maakt onderdeel uit van de internationale FERMAX groep en volgt al meer dan 25 jaar de evolutie in woningautomatisatie nauwgezet op. Eén van de vele redenen waarom wij hun producten gebruiken in onze domotica projecten. Een leuke nieuwigheid die het bedrijf recentelijk heeft gelanceerd: de NanoTouch. Kort samengevat betreft dit een ‘slim gadget’ dat fungeert als centraal bedieningspunt in huis: ieder gezinslid krijgt toegang tot alle functionaliteiten.

Ben jij nog op zoek naar een elegante bediening voor je DOBISS woning? Of wil jij je woning laten uitrusten met domotica van DOBBIS waarbij alles bedienbaar is via een compact ‘device’? Dan biedt de DOBBIS NanoTouch een mooie oplossing. Je bedient niet alleen je ‘screens’, scenario’s maar ook je muzieksysteem en/of verwarming. Dit apparaat is beschikbaar voor zowel DOBISS NXT als Ambiance PRO. Benieuwd wat je hier precies allemaal mee kan? Dan is het zeker de moeite waard om onderstaande video te bekijken:

Zoals je ziet: het scherm met een diagonaal van slechts 4 inch biedt je onbeperkte functionaliteiten. Een intuïtieve bediening is verzekerd dankzij de mooie interface die overigens erg gebruiksvriendelijk is. Met inbegrip van een installatie in no-time door Stephan van EnD Werken.

Een ander voordeel waar we je graag attent op maken: de gelijkenissen met de smartphone applicatie zijn treffend wat maakt dat je er snel mee ‘weg’ bent. Met behulp van de NanoTouch zijn alle uitgangen, rolluiken, scenario’s, audio en temperatuur te bedienen. Er wordt zelfs de mogelijkheid geboden om op elk scherm andere elementen te tonen.

Benieuwd hoe dit Plug & Play apparaat past binnen jouw (toekomstig) domotica systeem? Neem dan zeker contact met ons op voor meer informatie omtrent dit mini touchscreen waarmee je je volledige woning kan bedienen. Wij tonen je graag alle ins en outs van de DOBBIS NanoTouch.

verdeelbord

Het elektrisch verdeelbord in jouw huis: hét centrale punt waar alles samenkomt. Toestellen zoals het (afwas)machine, fornuis, diepvries, … zijn hierop aangesloten. Maar ook apparaten zoals de koffiezet, computer, televisie, … Kortom: alle verbruikers in huis worden voorzien van spanning door middel van het verdeelbord, alsook kabels om de stroom te transporteren van A naar B. Twee aspecten die erg belangrijk zijn bij het ontwerpen van een geschikt verdeelbord: enerzijds het vermogen en anderzijds de bekabeling. Twee items die ontegensprekelijk met elkaar verbonden zijn. Wordt het ene aangepast? Dan moet het andere ook mee veranderen en vice versa. In deze blog vertellen we jullie hier graag meer over.

Laten we er geen doekjes om winden: een verdeelbord is het kloppend hart van de elektrische installatie. De functie van het verdeelbord is tweeledig:

 • Allereerst fungeert het als vertakkingspunt. Met andere woorden: de netaansluiting komt hier binnen als zijnde ‘input’ en wordt uiteindelijk vertakt naar diverse ‘outputs’ zodanig dat jouw elektrische apparaten voorzien worden van spanning.
 • Als scheiding tussen deze ‘input’ en ‘outputs’, is het essentieel om de nodige beveiligingen in te bouwen. Denk maar aan differentieelschakelaars of automaten (later in dit bericht meer over deze twee veiligheden). In een vroegtijdige fase worden verschillende elektrische kringen ingetekend (keuken, badkamer, stopcontacten, verlichting, …). Meestal zijn deze genummerd vanaf A tot Z. Per kring worden de juiste beveiligingstoestellen geselecteerd. Afgestemd op de aangesloten toestellen. Hieronder vind je een voorbeeld terug van een dergelijk schema:

verdeelbord

Nu je goed weet wat de functie van het verdeelbord is, willen we je graag een inkijk bieden in onze manier van werken. Grosso modo zijn er twee topics die doorslaggevend zijn voor het ontwerp: het gevraagde vermogen enerzijds en het binnenkomende vermogen anderzijds dat geleverd wordt door de netbeheerder. In België is dat Fluvius.

Het gevraagde vermogen is uiteraard wat je in totaliteit zou kunnen verbruiken, alles bij elkaar opgeteld (keuken met afwasmachine en ijskast, washok met wasmachine, laadpaal voor een elektrische wagen, …). Erg eenvoudig zou je denken. Maar in het geval van zonnepanelen bijvoorbeeld wordt dit verhaal complexer. Dan moet je niet alleen rekening houden met hetgeen wat je afneemt van de netbeheerder maar ook datgene wat je misschien terug het net instuurt. Om een simpel voorbeeld te geven: Als je 32 Ampère van Fluvius ontvangt en rekening moet houden met een stroom van 20 Ampère voor je zonnepanelen, dan moet het verdeelbord, of toch een gedeelte ervan, berekend worden op 52 Ampère.

Het spreekt voor zich dat deze stroomsterkte een invloed heeft op verschillende onderdelen/componenten. De automaten, lekstroomschakelaars, kabels, verbindingsrails, … moeten hierop voorzien worden. Wij ‘kableren’ standaard met kabels die een doorsnede hebben van 10 mm² wat gelijk staan aan 63 Ampère. Klinkt moeilijk? Dankzij Stephan van EnD Werken is dit geen zorg voor jou.

Samengevat: alle componenten in het verdeelbord worden afgestemd op de volledige installatie. Een CE-gecertificeerde verliesstroomschakelaar die lekken naar de aarde toe detecteert, een automaat die beschermt tegen overbelasting (en dus ook kortsluiting), een verdeelbord dat afgestemd is op het totale vermogen, … Wij ontzorgen je van A tot Z. Rekening houdend met jouw noden. Benieuwd hoe dat er precies uitziet? Neem dan zeker een kijkje bij onze realisaties.

Eenvoudig gezegd: wanneer je EnD Werken inschakelt voor jouw elektrische installatie, ben je er 100 procent zeker van dat alles zorgvuldig wordt ontworpen én uitgevoerd volgens goed vakmanschap. Inclusief een onberispelijke service. Er wordt rekening gehouden met alle regels die zijn opgenomen in het AREI, ook wel het Algemeen Reglement op de elektrische installaties genoemd.

Ben je klaar om van start te gaan? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder. In elke fase van het project wordt je ondersteund, met inbegrip van een gedegen advies door een specialist ter zake.

wetgeving laadpalen

Als gespecialiseerd elektriciteitsbedrijf is het niet alleen belangrijk om onze kennis continu aan te scherpen, up-to-date te blijven met de nieuwste trends, … Maar ook om de wetgeving ‘op de voet’ te volgen. Zo gebeurt het regelmatig dat bestaande wetten, regels, richtlijnen, … worden aangepast. Een mooi voorbeeld daarvan: de wetgeving rond laadpalen is sinds kort gewijzigd. Beslis je om EnD Werken in te schakelen voor elektriciteitswerken, domotica, verlichting, laadpalen, videofonie en/of ventilatie? Dan kan je alvast rekenen op een ervaren vakman die betrokkenheid hoog in het vaandel draagt. Gecombineerd met professionaliteit, maatwerk én een persoonlijke aanpak.

Zoals gezegd tijdens de inleiding werd de wetgeving omtrent laadpalen aangepast. Deze aanpassing wordt gecategoriseerd onder het ‘tabje’ ‘laadinrichting’. Goed om nu al te vermelden: de volgende regelgeving is enkel van toepassing op alle laadinrichtingen waarvan hun uitvoering, of vervanging, gebeurde na 31/10/2022. Bestaande laadinrichtingen, waarvan de uitvoering ter plaatse vóór 01/11/2022 begon, vallen nog onder de vorige regelgeving.

Verplichte differentieelstroominrichting 30mA per toegekende stroombaan

Zo is het verplicht om vanaf 31/10/2022 een differentieelstroominrichting van 30 mA te voorzien per toegekende stroombaan. Met andere woorden: het is uitermate belangrijk om als eerste te bepalen hoeveel toegekende stroombanen er zijn in functie van de opstelling én de gebruikte laadinrichting. Nadat dit is vastgelegd, zal er per toegekende stroombaan een differentieelstroominrichting (30 mA) voorzien worden.

Cruciaal om mee te geven: EnD Werken houdt hier ook rekening met beveiliging tegen overstroom aan het begin van de toegekende stroombaan.

Elektrische noodonderbreking

Wanneer een laadinrichting in een gebouw staat, denk maar aan parkeergebouwen, parking van een appartementsblok, … Dan moet een noodonderbreking voorzien worden. Deze noodonderbreking moet zichtbaar opgesteld zijn, gesignaleerd worden, bereikbaar zijn en vlot bedienbaar zijn. Niet onbelangrijk om mee in rekening te nemen tijdens de ontwerpfase.

Deze noodonderbreking, die een lastscheiding verzekert, wordt door EnD Werken voorzien aan elke voertuig inrit. Tenzij een andere opstellingsplaats bepaald werd in overleg met de brandweer vóór het ontwerp en de uitvoering van de installatie. In dat laatste geval dient het advies van de brandweer ter plaatse bewaard te worden. EnD Werken zorgt ervoor dat een dergelijk advies ter beschikking wordt gesteld tijdens de gelijkvormigheidscontrole. Maakt de elektrische installatie deel uit van een wooneenheid? Dan is een noodonderbreking niet vereist.

Zoals je ziet: de kennis, expertise en knowhow van een ervaren elektricien is van onschatbare waarde. Zeker als geconstateerd zou worden, na de installatie van een laadinrichting, dat deze niet conform de nieuwe wetgeving is. Wat extra kosten met zich meebrengt.

Op zoek naar een professionele elektricien?

Heb jij nood aan een elektricien die gepassioneerd is door wat hij doet, met inbegrip van een onberispelijke service en afwerking? Dan is Stephan van EnD Werken de geknipte persoon. Via het contactformulier op onze website kan je vrijblijvend contact opnemen.