,

CE-label: veilig én conform de Europese regelgeving

CE-label

Het CE-label: je zal het ongetwijfeld wel al eens ergens gezien hebben. Veelal is deze ‘markering’ aangebracht op consumentenelektronica. Denk maar aan laptops, laders, smartphones, hoofdtelefoons, (af)wasmachines, ovens, … Maar waarom is het aangebracht? En welk praktisch nut heeft deze indicatie? Stephan van EnD Werken geef je hier graag een antwoord op.

Kort gezegd komt het hierop neer: een CE-label toont aan dat het product geëvalueerd werd en voldoet aan de Europese regelgeving op vlak van gezondheid, veiligheid en bescherming van het leefmilieu. CE is overigens de afkorting voor Conformité Européenne. Vrij vertaald van het Frans betekent dit: in overeenstemming met de Europese regelgeving.

Met andere woorden: een fabrikant verklaart dat het desbetreffende product tegemoet komt aan de verplichtingen die worden opgelegd. Overigens is het bedrijf in kwestie verantwoordelijk voor het verkeer ervan in de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn lidstaten van de Europese Unie inclusief Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

De CE-markering is onder de bevolking dan wel vooral bekend doordat het aangebracht is op elektronica, maar daar stop het niet. Een CE-certificatie wordt toegepast in de volgende ‘vakgebieden’: speelgoed, elektrische apparaten, machines, medische hulpmiddelen, liften, persoonlijke, beschermingsmiddelen, bouwmaterialen, … Houdt er rekening mee dat voornoemde lijst niet-limitatief is. Op de website van de FOD economie vind je een volledig overzicht.

Dit betekent onrechtstreeks dat ook alle componenten en materialen, gebruikt in een elektrische installatie, CE-gekeurd moeten zijn. Iets waar we bij EnD Werken goed op toezien. Wij werken al sinds jaar en dag samen met gerenommeerde merken zoals Schneider, Niko (Home Control), DOBBIS, … die de CE-certificatie hoog in het vaandel dragen.

Goed om te vermelden: de CE-markering is alleen verplicht voor producten waarvoor EU-specificaties bestaan. Het kan dus zijn dat een bepaald product niet voorzien is van een CE-label. Het is zelfs zo dat de CE-markering niet aangebracht mag worden op producten waarvoor de EU-regelgeving geen CE-markering voorschrijft.

CE-label

Aansluitend: een CE-label geeft niet aan dat het product in de Europese Unie is gemaakt. Het biedt echter wel een bepaalde vorm van ‘veiligheidsgarantie’. Naast het veiligheidsaspect speelt de CE-markering een rol in specifieke regelgevingen omtrent prestaties zoals de Verordening Bouwproducten. Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant om de conformiteitsbeoordeling uit te voeren, het technische dossier samen te stellen, de EU-conformiteitsverklaring af te geven en de CE-markering aan te brengen op het product.

Vaak volstaat het dat de producent een conformiteitsprocedure uitvoert, overeenkomstig met de wetgevingen. Gaat het om een product met verhoogd risico? Dan is het bedrijf verplicht om een aangemelde instantie of NOBO (Notified Body) te betrekken bij de beoordeling.

Om ervoor te zorgen dat de wetgeving wordt nageleefd, zijn instanties of inspectiediensten aangewezen. Dit wordt geregeld op nationaal niveau. Zo is het markttoezicht op de Europese harmonisatiewetgeving een federale bevoegdheid. Deze worden verder verdeeld over federale overheidsdiensten, agentschappen en instituten. Ook gewesten kunnen input geven omtrent dit topic.

Volgende keer dat je nog eens een CE-label ziet staan op een product, weet je wat de concrete betekenis is hiervan. Met dank aan EnD Werken. Ben jij nog op zoek naar een ervaren vakman die jouw elektrische installatiedomotica systeemverlichtinglaadpaalvideofoon en/of ventilatiesysteem professioneel ontwerpt en installeert? Neem dan gerust contact op met Stephan (elektricien in Limburg) van EnD werken.