,

De nieuwe nettarieven voor elektriciteit komen eraan

nettarieven

Nog enkele weken en dan is het moment daar: vanaf 2023 worden de nettarieven anders berekend. In een wereld waarbij de energieprijzen alsmaar blijven stijgen, begin je nu misschien al te panikeren. Maar is dat wel terecht? Is het echt wel zo ‘erg’ als de media laat uitschijnen? Er is ondertussen al heel wat gezegd en geschreven over dit ‘topic’. Veel mensen maken zich daarom ook zorgen over de toekomst, meer specifiek als het gaat om de elektriciteitsfactuur. Volgend jaar treedt het capaciteitstarief in voege. Is dat goed of slecht nieuws voor jou als consument. Met deze blog willen we jou hier graag over informeren.

Situering: elektrisch vs. fossiele brandstoffen

Het staat als een paal boven water: alles wordt meer en meer elektrisch. Kijk maar naar elektrische wagens: wie dacht 20 jaar geleden dat we zo’n sterke opmars zouden zien van duurzame vervoersmiddelen? Het komt erop neer dat we tegenwoordig minder fossiele brandstoffen nodig hebben. Dat impliceert een stijgende vraag voor het elektriciteitsnet. Eén van de vele redenen waarom het capaciteitstarief in het leven is geroepen.

Als we met z’n allen anders omgaan met elektriciteit, dan is niets onmogelijk. Door de invoering van de nieuwe nettarieven wordt dit alleen maar versterkt. Je bespaart niet alleen maar er zijn ook minder grote investeringen nodig. Iets dat werkt twee richtingen.

Een praktisch voorbeeld

Stel jezelf voor: je elektrische wagen moet opgeladen worden, je moet dringend aan de was beginnen en binnen een klein half uur staan de kids al voor de deur om pannenkoeken te eten die je nog moet bakken. Niet zo’n goed moment om alles, op hetzelfde moment, ‘in gang’ te zetten. Daarom wil de VREG jou als consument stimuleren om elektriciteit anders te verbruiken. Je bekijkt het nu misschien als een ‘meerkost’, maar dat hoeft niet noodzakelijk zo te zijn.

Jouw elektriciteitsfactuur

Een elektriciteitsfactuur bestaat uit verschillende onderdelen zoals er zijn: de energiekost, de nettarieven, btw en een aantal heffingen. Laten we meteen al een misverstand de wereld uit helpen: het gaat enkel en alleen om de berekening van de nettarieven die aangepast wordt in 2023.

Vanaf 2023: nettarieven, anders berekend

Voor 2023 worden de nettarieven alleen bepaald op basis van het elektriciteitsverbruik. Vanaf 2023, wordt hier een extra ‘parameter’ aan toegekend. Naast het verbruik, wordt ook jouw piekvermogen mee in rekening gebracht: hoeveel elektriciteit gebruikt jouw gezin op hetzelfde moment. Dit komt in feite neer op het capaciteitstarief dat onderdeel uitmaakt van de nettarieven. Om een idee te geven: het capaciteitstarief bedraagt gemiddeld 7 procent van de totale elektriciteitsfactuur.

Anders gesteld: de nettarieven voor jouw specifieke situatie zijn niet alleen afhankelijk van de hoeveelheid elektriciteit, maar ook van hoe zwaar het elektriciteitsnet belast wordt op elk moment. Dit berust op 3 ‘pijlers’:

  • Vanaf 2023 betaalt iedereen een deel van de nettarieven, waarin het nieuwe capaciteitstarief is opgenomen;
  • Iedereen betaalt een minimumbedrag voor het gebruik van het elektriciteitsnet;
  • Iedereen betaalt, op elk moment van de dag, hetzelfde nettarief.

Concrete berekening van het capaciteitstarief

We horen het je nu al denken: hoe wordt het capaciteitstarief heel concreet berekend? Er zijn in totaal 3 mogelijke scenario’s:

  • Scenario 1: digitale meter
    Beschik jij over een digitale meter? Dan worden jouw maandpieken bepaald door het capaciteitstarief. Jouw digitale meter registreert, de hele dag door, het verbruik en berekent vervolgens het gemiddelde per kwartier. Dat is het kwartiervermogen (in kW). De maandpiek is het hoogste kwartiervermogen in 1 maand. Anders gezegd: in dat kwartier belastte je het net het meest. De gemiddelde maandpiek is gelijk aan het gemiddelde van jouw maandpieken van het afgelopen jaar (12 maanden). Is de maandpiek, in een bepaalde maand, lager dan 2,5 kW? Dan wordt er gerekend met een ondergrens van 2,5 kW voor het capaciteitstarief.
  • Scenario 2: ‘klassieke meter’
    Heb jij een ’klassieke meter’? Dan betaal je het capaciteitstarief voorlopig als een vast bedrag, in afwachting van je digitale meter. Het is namelijk zo dat je met een klassieke meter wel ziet hoeveel het verbruik is, maar niet hoeveel elektriciteit tegelijk gebruikt wordt. Dus dan wordt het moeilijk om maandpieken te kunnen meten. Het vastgelegde bedrag komt overeen met de minimumbijdrage van 2,5 kW.
  • Is het sociaal tarief van toepassing? Dan betaal je geen capaciteitstarief. De nieuwe nettarieven gelden, in dit geval, niet want het sociaal tarief is een totaalprijs per kWh. Ter indicatie: 16 procent van alle Vlaamse gezinnen heeft momenteel het sociaal tarief.

Een tip van Stephan

Met dat gezegd zijnde, zouden we je dan ook als grootste tip willen mee geven: probeer om je verbruik zo goed mogelijk te spreiden. Zeker als het gaat om grote stroomverbruikers zoals wasmachines, droogkasten, … Waar mogelijk, maak gebruik van duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen bijvoorbeeld. En ‘last but not least’: houdt er rekening mee dat ‘energieslimme toestellen’ de stijging van jouw energiefactuur een halt kunnen toeroepen.

Hopelijk hebben jullie dankzij dit blogbericht een beter zicht gekregen op de situatie. Naar onze verwachting zullen de nieuwe nettarieven, al bij al, wel meevallen. Ook goed om te vermelden: vanaf 1 januari 2023 komt het dag- en nachttarief te vervallen.

Ben je benieuwd hoe de nettarieven nu echt tot stand zijn gekomen? Dan kan je deze informatieve video bekijken van de VREG. Hierin wordt alles haarfijn uitgelegd.