laadpaal aansluiten

Elektrische wagens worden steeds populairder. Dat staat als een paal boven water. Daarmee groeit ook de behoefte wat betreft elektrische laadpunten. Zowel bij gezinnen (thuis) als bij bedrijven. Als je overweegt om een laadpaal te laten installeren, zijn er enkele belangrijke stappen die een gekwalificeerd elektricien moet volgen. Stephan van EnD Werken helpt je graag verder. In deze blog vertellen we je meer over onze werkwijze. 

Wat er allemaal gedaan moet worden, wanneer je een laadpaal wil laten installeren? Heel wat. Voordat we de laadpaal effectief gaan installeren en aansluiten, moet er een goede voorbereiding zijn. 

Voorbereiding 

Een overweging is het bepalen van het type lader. Laadpalen zijn beschikbaar in zowel 1-fase als 3-fase configuraties. Het is belangrijk om de juiste koppelingen te maken. 3-fase laders laden sneller, maar belasten de installatie meer. Maar ook jouw type meterkast is ontzettend belangrijk, aangezien hier een uitbreiding op dient te gebeuren. 

Daarnaast is het controleren van de energietoevoer essentieel. We moeten namelijk weten wat de maximale capaciteit is. Stephan moet op de hoogte zijn van het huidige verbruik. Een auto die wordt opgeladen, vereist een aanzienlijke hoeveelheid elektrische energie. Het laatste wat we willen, is dat de autolader een installatie overbelast. Het is belangrijk om te weten welke voeding aanwezig is en of deze voldoende is of niet. Stephan voert de nodige metingen uit, ter controle. 

Een ander belangrijk aspect: load management. Het laatste wat je wil, is dat je laadpaal alle energie opslurpt, waardoor je misschien niet meer in de mogelijkheid wordt gesteld om andere huishoudelijke taken te doen (koken, de was, …). Slimme meetmodules zorgen ervoor dat de laadpaal en andere elektrische apparaten efficiënt gebruikmaken van de beschikbare stroom. Zo wordt overbelasting vermeden. 

Ten slotte moet er beslist worden, waar de laadpaal geïnstalleerd zal worden. Moet deze buiten staan, bijvoorbeeld ter hoogte van de oprit of in de garage? Dit bepaalt waar en hoe de laadpaal geconnecteerd zal worden met een bestaande installatie. Zo komen we tot de meest veilige en efficiënte oplossing. 

Uitvoering 

Met alle voorbereidingen en beslissingen genomen, is het tijd voor de daadwerkelijke uitvoering. Stephan zal de nieuwe kabel leggen, de laadpaal installeren en ervoor zorgen dat alles correct is aangesloten. Er wordt naderhand een duidelijke uitleg gegeven, zodanig dat je op de hoogte bent van de werking van je laadpaal. Veiligheid primeert! 

Zwaardere aansluiting en/of load management 

Na een grondige voorbereiding, kan het voorkomen dat de huidige installatie niet voldoet aan de vereisten van de laadpaal die geïnstalleerd zal worden. In dat geval staat Stephan klaar met een degelijk advies, afgestemd op jouw installatie. Er bestaan diverse mogelijkheden om je energietoevoer te upgraden. Aangezien dit installatie-specifiek is, krijg je de nodige raad. 

Kortom, het plaatsen/installeren van een laadpaal is een proces dat een zorgvuldige planning en deskundige uitvoering vereist. Met de hulp van een ervaren elektricien zoals Stephan, kan je ervoor zorgen dat je elektrische auto altijd klaar is om de weg op te gaan. Zonder je zorgen te maken over de stroomvoorziening of veiligheid. Neem gerust contact op voor advies op maat. 

Enkele realisaties:

duurzame energie

In onze huidige maatschappij is het belangrijk om te streven naar een duurzamere toekomst. Hoe dat kan? Met onder andere duurzame energie. Tevens is het cruciaal om, toekomst gewijs, minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie spelen een essentiële rol in deze transitie. In dit blogbericht zullen we kijken hoe duurzame energiebronnen gebruikt kunnen worden om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Verder vermeldt Stephan van EnD Werken wat je specifiek kan doen om deze overgang mee te ondersteunen.

Duurzame energie en de overgang naar een groenere toekomst

Duurzame energie, het staat garant voor een hernieuwbare bron van onder andere elektriciteit. Denk maar aan energie die wordt opgewekt met behulp van de zon, wind, … Zonnepanelen en windmolens zijn wellicht de meest populaire voorbeelden. Zonne-energie kan opgewekt worden door middel van zonnepanelen op daken, terwijl windenergie opgewekt kan worden door windturbines te plaatsen (op het land of in de zee). Door deze energiebronnen te gebruiken, minimaliseren we het gebruik van fossiele brandstoffen. Ze dragen immers bij aan klimaatverandering, alsook het verminderen van onze impact op het milieu.

Fossiele brandstoffen en het probleem

Fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie en gas zijn eindige bronnen. De winning ervan gaat gepaard met schadelijke milieueffecten. Het verbranden van fossiele brandstoffen vormt een belangrijke oorzaak van broeikasgasemissies en klimaatverandering. Daarnaast dragen ze bij aan luchtvervuiling. Tevens hebben ze een negatieve invloed op de volksgezondheid. Het gebruik van fossiele brandstoffen kan dus best tot een minimum beperkt worden. Waarom? Zo creëren we samen een duurzamere toekomst.

Overschakelen naar duurzame energie

Overschakelen naar elektrische oplossingen biedt talloze voordelen voor het verminderen van onze ecologische voetafdruk. Hier zijn enkele specifieke acties die je kan ondernemen:

 • Elektrisch transport: Elektrische voertuigen bieden een duurzamere manier van transport. Ze stoten geen schadelijke uitlaatgassen uit en verminderen de luchtvervuiling. Het gebruik van elektrische voertuigen, zowel voor openbaar vervoer als privégebruik, draagt bij aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Het helpt de klimaatverandering te bestrijden. EnD Werken helpt je graag bij het installeren van een laadpaal aan jouw woning, gebouw, …
 • Domotica: Naast elektrische wagens kunnen ook andere technologieën bijdragen aan een duurzamer energiegebruik, zoals domotica. Domotica omvat het automatiseren en controleren van verschillende elektrische systemen in huis. Waaronder verlichting, verwarming, automatisch bedienen van toestellen/apparaten, … Door middel van slimme thermostaten, sensoren en timers kan het energieverbruik geoptimaliseerd worden. Afgestemd op de behoeften van de bewoners. Hierdoor wordt energie bespaard, alsook het comfort in huis verhoogd.
 • Elektrische verwarming: Het verwarmen van huizen en gebouwen met elektriciteit in plaats van gas of olie vermindert de uitstoot van schadelijke broeikasgassen. Elektrische verwarmingssystemen, zoals warmtepompen, zijn bijvoorbeeld efficiënter. Bovendien kunnen ze gebruikmaken van duurzaam opgewekte elektriciteit. Dit draagt bij aan energiebesparing en vermindert de milieueffecten van traditionele verwarmingssystemen.

Het belang van een zelfstandig elektricien zoals Stephan

Een zelfstandig elektricien speelt een essentiële rol bij het bevorderen van duurzaamheid, bijgevolg de transitie op vlak van elektriciteit. Stephan heeft de kennis en expertise om duurzame elektrische oplossingen te integreren. Dit kan gaan van laadstations voor elektrische voertuigen tot energiebesparende systemen met behulp van domotica/de slimme meter. Hij kan ook advies geven over het optimaliseren van het elektriciteitsverbruik in huis. Het gebruik van ‘slimme technologieën’ niet te vergeten.

Daarnaast kan EnD Werken helpen bij het onderhoud en de reparatie van bestaande elektrische systemen. We kunnen adviseren over het upgraden van verouderde systemen naar energie-efficiënte oplossingen. Door samen te werken met Stephan kan je erop vertrouwen dat jouw elektrische installatie duurzaam, efficiënt én veilig is.

Kortom, de overgang naar het gebruik van duurzamere energiebronnen is van groot belang. Het vermindert onze afhankelijkheid als het gaat om fossiele brandstoffen. Een gekwalificeerd elektricien zoals Stephan kan een waardevolle partner zijn tijdens deze transitie. Samen met jou gaan we voor energiebesparing, met inbegrip van de nodige expertise.

Tevens dragen we ons steentje bij aan een wereld die niet alleen duurzamer is, maar ook milieuvriendelijker. Benieuwd hoe we dit realiseren? Neem dan gerust contact met ons op.

kabels elektriciteit

Eén van de aspecten bij het realiseren van een project op vlak van elektriciteit: kabels. Hoe je het ook draait of keert: een elektrische installatie kan er niet zonder. In een digitale wereld waarbij er heel wat draadloze mogelijkheden zijn, is de elektriciteitssector één van de weinige branches waarbij je kabels niet volledig (meer) kan wegdenken. Kabels hebben, in eerste instantie, als voornaamste doel om de stroom van punt A naar punt B te transporteren (of binnen de IT: data transporteren). Klinkt simpel, maar er komt meer bij kijken. De ene kabel is niet de andere. Afhankelijk van de toepassing, de stroomgroep/beveiliging én de aangesloten toestellen kan de kabelsectie (diameter/oppervlakte) verschillend zijn. Alsook het type (bij gebruik in een buitenomgeving bijvoorbeeld).

Als professioneel elektricien is Stephan van EnD Werken verantwoordelijk voor het installeren van elektrische installaties waarbij de veiligheid van een eindgebruiker primeert. Te allen tijde, ongeacht de situatie. Om die veiligheid te waarborgen, is het selecteren van de juiste kabelsectie ontzettend belangrijk. In principe komt het hierop neer: hoe groter de sectie van de kabel, hoe meer stroom er doorheen kan vloeien. Hoe kleiner de diameter, hoe minder stroom.

kabels elektriciteitMaar waar is de keuze van afhankelijk? Langs de ene kant is het allereerst goed om weten welke toestellen/lampen aangesloten zullen worden, en dus ook welke stroom deze vragen. Er is natuurlijk een verschil tussen de stroom die een televisie vraagt en de stroom die een elektrische oven nodig heeft. Bij televisies valt dat over het algemeen erg goed mee maar een oven bijvoorbeeld is een voorbeeld van een typische verbruiker met een hoog stroomverbruik. Om je een idee te geven: een verwarmingselement (kookfornuis/oven/…) heeft een stroomverbruik met een factor 20 t.o.v. een televisie bijvoorbeeld (oven van 3200 Watt – televisie van 164 Watt).

Eens bekend is welke toestellen gekoppeld zijn op welke stroomgroep, worden de beveiligingen bepaald (met betrekking tot overbelasting/kortsluiting). Belangrijk om te vermelden: deze worden gekozen in functie van de gekoppelde apparaten. Wordt er bijvoorbeeld een 2-polige automaat gekozen die uitschakelt indien de stroomgrens van 20 Ampère bereikt is? Dan moet de kabel minstens 20 Ampère kunnen verdragen. We leggen hier graag de klemtoon op minstens want als elektricien is het belangrijk om marge te laten zodanig dat de veiligheid niet in het gedrang komt.

Enkele voorbeelden

Om je een beter zicht te geven op welke draadsecties er zijn, hieronder een tabel waarin je kan zien welke invloed dit heeft op de maximaal toegelaten stroomsterkte van de kabels (en dus ook welke automaat geselecteerd dient te worden) in de residentiële sector volgens het AREI:

Doorsnede (mm²) Nominale stroom voor automaat (A)
1,5 16
2,5 20
4 25
6 40
10 63

Type kabels

kabels elektriciteitVoorts kan de keuze van de kabel ook afhankelijk zijn van andere factoren zoals de omgeving, temperatuur, … Heb jij buiten een tuinhuis met stopcontact(en)? Of zelfs een jacuzzi in de tuin? Dan ligt er ongetwijfeld een kabel om alle componenten te voeden. In een dergelijk geval zou de kabel geschikt moeten zijn voor wisselende temperaturen, alsook bescherming bieden voor externe invloeden (in de vorm van een afgeschermde kabel bijvoorbeeld).

Gevaar indien niet de juiste kabels?

kabels elektriciteitWordt er tijdens de voorbereiding toch niet de juiste gebruikswijze gehanteerd op vlak van kabelsecties? Dan zijn de gevolgen niet te overzien. Een brand is vaak het rechtstreekse gevolg van kabels die toch meer stroom te verduren krijgen. In dat geval worden de geleiders zo warm dat de temperatuur snel stijgt. De isolatie rondom de kabels kan de warmte niet dissiperen en vervolgens vat de kabel vuur. Met andere woorden: het is de combinatie van een juiste kabel en een correcte kabelsectie met inbegrip van een juiste plaatsingswijze. Volgens de regels van het elektriciteitsvak.

Samengevat: als elektricien is het belangrijk om de juiste dikte van kabels te kiezen voor een veilige installatie. Dit vereist expertise over factoren zoals stroom, spanning, componenten, beveiligingen, … Kortom: door de knowhow van Stephan kan je erop vertrouwen dat de elektrische installatie doet wat het moet doen op een veilige en betrouwbare manier.

Ben jij nog op zoek naar een ervaren vakman met een grondige kennis op vlak van elektriciteit en alles wat daarrond hangt zoals domotica, verlichting, laadpalen, videofonie en ventilatie? EnD Werken is jouw aanspreekpunt. Je mag rekenen op een onberispelijke service van een gepassioneerde elektricien.

EnD Werken Wallbox Quasar

Zoals eerder gezegd in dit blogbericht geraakt bidirectioneel laden meer en meer ingeburgerd. Niet alleen bedrijven hebben hier baat bij maar ook particulieren. Een trend die EnD Werken niet is ontgaan. Ook onze fabrikanten zitten niet stil en spelen hier op in. Zo heeft Wallbox recentelijk de Quasar geïntroduceerd: de eerste bidirectionele lader voor thuis. Benieuwd naar alle nieuwigheden?

Mocht je ons vorige bericht gemist hebben: kort door de bocht kunnen we stellen dat je met bidirectionele laadtechnologie jouw elektrische voertuig zowel kan op- als ontladen. Zo kan je je huis van stroom voorzien met de accu van je wagen. Er is zelfs de mogelijkheid om stroom te injecteren in het elektriciteitsnet. Als dat niet handig is?

EnD Werken Wallbox Quasar

De Wallbox Quasar is ontworpen met de volgende gedachtengang: elektrische voertuigen laten fungeren als krachtige energiebronnen. Benieuwd naar jouw voordelen als je beslist om de Wallbox Quasar te laten installeren door EnD Werken?

 • Flexibiliteit: Gezien de bidirectionele werking van de EV-lader, kan jouw elektrische wagen nog flexibeler ingezet worden. De elektrische auto kan niet alleen als transportmiddel gebruikt worden maar ook als opslag van energie. Beschik je al over een thuisbatterij of overweeg je om een exemplaar aan te kopen? Dan vormt de Quasar van Wallbox een mooie aanvulling.
 • Ontworpen voor thuisgebruik: Wallbox weet exact waar jij als eindgebruiker veel belang aan hecht: compactheid. Een lader die niet al te veel plek inneemt. De Quasar is ‘s werelds lichtste én kleinste DC-oplader. Overigens zijn nog enkele handige functies ingebouwd zoals gezichtsherkenning en gebarenbediening. De bediening van jouw lader: nu nog eenvoudiger.
 • Verbonden met het IoT (Internet of Things): De lader is compatibel met Wi-Fi, bluetooth, ethernet of 4G (optioneel). Je kan eenvoudig verbinding maken met smart devices.
 • Lagere energietarieven: Met de de Quasar wordt je in de mogelijkheid gesteld om laadsessies in te plannen. Zo profiteer je onder andere van lagere energietarieven tijdens daluren. Alles blijft ‘beheersbaar’ in de myWallbox app op elk moment.
 • Geen wifi? Ben je op een plaats waar je geen verbinding kan maken met het internet? Dankzij de ‘onboard intelligence’ beheer je je laadsessie door middel van bluetooth.
 • Groot vermogen: Doordat de Quasar overweg kan met vermogens tot wel 7,4 kW, kan deze EV-lader ook de ‘grote jongens’ aan wat betreft elektrische voertuigen.

Stephan stelt jou in de mogelijkheid om het bovengenoemde verder aan te vullen met het optionele ‘Power Boost’. Hiermee maak je je oplader nog intelligenter met de dynamic load balancing oplossing die helpt om stroomuitval en verrassingen in de energierekening te voorkomen. Power Boost meet het energieverbruik van je huis en past de laadsessie van je elektrische wagen automatisch aan volgens de capaciteit van het lokale elektriciteitsnet.

Wil je meer weten over de Wallbox Quasar? Of ben je benieuwd naar de integratiemogelijkheden voor jouw elektrische wagen? Dan ben je bij EnD Werken aan het juiste adres. Zaakvoerder Stephan helpt je graag verder met een glimlach. Neem zeker contact met ons via deze pagina. We staan voor je klaar.

bidirectioneel laden

Bidirectioneel laden: een ‘item’ dat ondertussen al meerdere keren in de media is verschenen. Maar wat is het nu, hoe werkt het en nog belangrijker, zeker voor jou: wat zijn de voordelen? Bidirectioneel laden is, zoals de naam al laat uitschijnen, precies wat je denkt bij het horen van de ‘term’. Bidirectioneel laden staat synoniem voor laden in twee richtingen. Bij ‘traditionele’ laders, ook wel unidirectionele laders genoemd, stroomt de elektriciteit slechts in één richting. In tegenstelling tot bidirectionele laders waarbij de elektriciteit in twee richtingen stroomt. Heb je hier al eens van gehoord maar ben je benieuwd naar het ‘fijne’? In dit blogbericht ontdek je er alles over.

Met bidirectioneel laden stroomt de energie twee kanten op: de auto in, maar ook weer uit. Er zijn 2 situaties te onderscheiden:

Vehicle to Grid

Vehicle to Grid, ook wel V2G genoemd, wordt gebruikt om vermogen (energie) te leveren van een batterij naar het elektriciteitsnet. Daarvoor maakt hij gebruik van een converter die meestal in de lader zit. Zo wordt DC (gelijkstroom) omgezet naar AC (wisselstroom). V2G kan gebruikt worden om de lokale, regionale of nationale energiebehoefte te regelen en in evenwicht te brengen met behulp van slim laden. Elektrische voertuigen kunnen opladen tijdens daluren en energie teruggeven aan het net tijdens piekuren.

Vehicle to Home

Het tegenovergestelde van V2G: V2H. Vehicle to Home wordt gebruikt om vermogen (energie) te leveren van een batterij naar een huis of mogelijk een ander soort gebouw. Net als V2G kan ook V2H gebruikt worden om lokale, regionale of zelfs nationale elektriciteitsnetten op grotere schaal te regelen en in evenwicht te brengen. Door je elektrische wagens ‘s nachts op te laden bijvoorbeeld, op het moment dat er minder vraag is naar elektriciteit en die elektriciteit vervolgens te gebruiken om je huis overdag van stroom te voorzien.

Met een oog op de energietransitie zullen zowel V2G als V2H steeds belangrijker worden. Zo kan een beweging gemaakt worden richting volledig hernieuwbare energiesystemen.

De voordelen voor jou: op een rijtje

Laten we beginnen met het voordeel dat wellicht het meest interessant is voor jou: je kan geld verdienen door overtollige energie terug aan het net te verkopen. Ongeacht of het komt van je eigen energiebron, zoals zonnepanelen op het dak, van de stroombron van je huis of van de lader bij je lokale supermarkt.

Overigens kan je geld besparen door gebruik te maken van daluren in de energietarieven. Ingrid Malmgren, een Canadese academicus, schat een totale besparing van rond de 5.000 euro over de levensduur van een voertuig. Bovendien bieden veel energiebedrijven een extra stimulans, in de vorm van prijsverlagingen, om bestuurders van elektrische voertuigen aan te moedigen te laden tijdens daluren. Daardoor wordt de elektriciteit op dat moment nog goedkoper.

Ook wordt je nog zelfvoorzienender doordat je kan aansluiten op een eigen, hernieuwbare energiebron. Denk er maar eens over na: als je zonnepanelen op het dak hebt die overdag je huis van energie voorzien, kan alle overtollige energie opgeslagen worden in de elektrische wagen en gedurende de nacht gebruikt worden. Of de volgende dag of tijdens het rijden.

Binnen ons merkenpakket heeft Wallbox de ‘Quasar’ ontwikkeld, een nieuwe bidirectionele lader. Wil jij graag profiteren van de vele voordelen die bidirectioneel laden jou te bieden heeft maar weet je niet goed waar te beginnen? Stephan van EnD Werken staat voor je klaar met een passend advies. Neem gerust contact met ons op via het contactformulier.

verdeelbord

Het elektrisch verdeelbord in jouw huis: hét centrale punt waar alles samenkomt. Toestellen zoals het (afwas)machine, fornuis, diepvries, … zijn hierop aangesloten. Maar ook apparaten zoals de koffiezet, computer, televisie, … Kortom: alle verbruikers in huis worden voorzien van spanning door middel van het verdeelbord, alsook kabels om de stroom te transporteren van A naar B. Twee aspecten die erg belangrijk zijn bij het ontwerpen van een geschikt verdeelbord: enerzijds het vermogen en anderzijds de bekabeling. Twee items die ontegensprekelijk met elkaar verbonden zijn. Wordt het ene aangepast? Dan moet het andere ook mee veranderen en vice versa. In deze blog vertellen we jullie hier graag meer over.

Laten we er geen doekjes om winden: een verdeelbord is het kloppend hart van de elektrische installatie. De functie van het verdeelbord is tweeledig:

 • Allereerst fungeert het als vertakkingspunt. Met andere woorden: de netaansluiting komt hier binnen als zijnde ‘input’ en wordt uiteindelijk vertakt naar diverse ‘outputs’ zodanig dat jouw elektrische apparaten voorzien worden van spanning.
 • Als scheiding tussen deze ‘input’ en ‘outputs’, is het essentieel om de nodige beveiligingen in te bouwen. Denk maar aan differentieelschakelaars of automaten (later in dit bericht meer over deze twee veiligheden). In een vroegtijdige fase worden verschillende elektrische kringen ingetekend (keuken, badkamer, stopcontacten, verlichting, …). Meestal zijn deze genummerd vanaf A tot Z. Per kring worden de juiste beveiligingstoestellen geselecteerd. Afgestemd op de aangesloten toestellen. Hieronder vind je een voorbeeld terug van een dergelijk schema:

verdeelbord

Nu je goed weet wat de functie van het verdeelbord is, willen we je graag een inkijk bieden in onze manier van werken. Grosso modo zijn er twee topics die doorslaggevend zijn voor het ontwerp: het gevraagde vermogen enerzijds en het binnenkomende vermogen anderzijds dat geleverd wordt door de netbeheerder. In België is dat Fluvius.

Het gevraagde vermogen is uiteraard wat je in totaliteit zou kunnen verbruiken, alles bij elkaar opgeteld (keuken met afwasmachine en ijskast, washok met wasmachine, laadpaal voor een elektrische wagen, …). Erg eenvoudig zou je denken. Maar in het geval van zonnepanelen bijvoorbeeld wordt dit verhaal complexer. Dan moet je niet alleen rekening houden met hetgeen wat je afneemt van de netbeheerder maar ook datgene wat je misschien terug het net instuurt. Om een simpel voorbeeld te geven: Als je 32 Ampère van Fluvius ontvangt en rekening moet houden met een stroom van 20 Ampère voor je zonnepanelen, dan moet het verdeelbord, of toch een gedeelte ervan, berekend worden op 52 Ampère.

Het spreekt voor zich dat deze stroomsterkte een invloed heeft op verschillende onderdelen/componenten. De automaten, lekstroomschakelaars, kabels, verbindingsrails, … moeten hierop voorzien worden. Wij ‘kableren’ standaard met kabels die een doorsnede hebben van 10 mm² wat gelijk staan aan 63 Ampère. Klinkt moeilijk? Dankzij Stephan van EnD Werken is dit geen zorg voor jou.

Samengevat: alle componenten in het verdeelbord worden afgestemd op de volledige installatie. Een CE-gecertificeerde verliesstroomschakelaar die lekken naar de aarde toe detecteert, een automaat die beschermt tegen overbelasting (en dus ook kortsluiting), een verdeelbord dat afgestemd is op het totale vermogen, … Wij ontzorgen je van A tot Z. Rekening houdend met jouw noden. Benieuwd hoe dat er precies uitziet? Neem dan zeker een kijkje bij onze realisaties.

Eenvoudig gezegd: wanneer je EnD Werken inschakelt voor jouw elektrische installatie, ben je er 100 procent zeker van dat alles zorgvuldig wordt ontworpen én uitgevoerd volgens goed vakmanschap. Inclusief een onberispelijke service. Er wordt rekening gehouden met alle regels die zijn opgenomen in het AREI, ook wel het Algemeen Reglement op de elektrische installaties genoemd.

Ben je klaar om van start te gaan? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder. In elke fase van het project wordt je ondersteund, met inbegrip van een gedegen advies door een specialist ter zake.

wetgeving laadpalen

Als gespecialiseerd elektriciteitsbedrijf is het niet alleen belangrijk om onze kennis continu aan te scherpen, up-to-date te blijven met de nieuwste trends, … Maar ook om de wetgeving ‘op de voet’ te volgen. Zo gebeurt het regelmatig dat bestaande wetten, regels, richtlijnen, … worden aangepast. Een mooi voorbeeld daarvan: de wetgeving rond laadpalen is sinds kort gewijzigd. Beslis je om EnD Werken in te schakelen voor elektriciteitswerken, domotica, verlichting, laadpalen, videofonie en/of ventilatie? Dan kan je alvast rekenen op een ervaren vakman die betrokkenheid hoog in het vaandel draagt. Gecombineerd met professionaliteit, maatwerk én een persoonlijke aanpak.

Zoals gezegd tijdens de inleiding werd de wetgeving omtrent laadpalen aangepast. Deze aanpassing wordt gecategoriseerd onder het ‘tabje’ ‘laadinrichting’. Goed om nu al te vermelden: de volgende regelgeving is enkel van toepassing op alle laadinrichtingen waarvan hun uitvoering, of vervanging, gebeurde na 31/10/2022. Bestaande laadinrichtingen, waarvan de uitvoering ter plaatse vóór 01/11/2022 begon, vallen nog onder de vorige regelgeving.

Verplichte differentieelstroominrichting 30mA per toegekende stroombaan

Zo is het verplicht om vanaf 31/10/2022 een differentieelstroominrichting van 30 mA te voorzien per toegekende stroombaan. Met andere woorden: het is uitermate belangrijk om als eerste te bepalen hoeveel toegekende stroombanen er zijn in functie van de opstelling én de gebruikte laadinrichting. Nadat dit is vastgelegd, zal er per toegekende stroombaan een differentieelstroominrichting (30 mA) voorzien worden.

Cruciaal om mee te geven: EnD Werken houdt hier ook rekening met beveiliging tegen overstroom aan het begin van de toegekende stroombaan.

Elektrische noodonderbreking

Wanneer een laadinrichting in een gebouw staat, denk maar aan parkeergebouwen, parking van een appartementsblok, … Dan moet een noodonderbreking voorzien worden. Deze noodonderbreking moet zichtbaar opgesteld zijn, gesignaleerd worden, bereikbaar zijn en vlot bedienbaar zijn. Niet onbelangrijk om mee in rekening te nemen tijdens de ontwerpfase.

Deze noodonderbreking, die een lastscheiding verzekert, wordt door EnD Werken voorzien aan elke voertuig inrit. Tenzij een andere opstellingsplaats bepaald werd in overleg met de brandweer vóór het ontwerp en de uitvoering van de installatie. In dat laatste geval dient het advies van de brandweer ter plaatse bewaard te worden. EnD Werken zorgt ervoor dat een dergelijk advies ter beschikking wordt gesteld tijdens de gelijkvormigheidscontrole. Maakt de elektrische installatie deel uit van een wooneenheid? Dan is een noodonderbreking niet vereist.

Zoals je ziet: de kennis, expertise en knowhow van een ervaren elektricien is van onschatbare waarde. Zeker als geconstateerd zou worden, na de installatie van een laadinrichting, dat deze niet conform de nieuwe wetgeving is. Wat extra kosten met zich meebrengt.

Op zoek naar een professionele elektricien?

Heb jij nood aan een elektricien die gepassioneerd is door wat hij doet, met inbegrip van een onberispelijke service en afwerking? Dan is Stephan van EnD Werken de geknipte persoon. Via het contactformulier op onze website kan je vrijblijvend contact opnemen.

laadpaal energietransitie

Het staat als een ‘paal boven water’: de energietransitie is momenteel niet meer weg te denken uit ons leven. De overgang naar een veilig, duurzaam én betaalbaar energiesysteem is volop bezig. Eigen energie opwekken door het gebruik van ‘duurzame alternatieven’, groene energie verbruiken wanneer deze voorhanden is, … Het zijn maar enkele voorbeelden die duidelijk aantonen dat het nu, meer dan ooit, belangrijk is om zorgvuldig om te springen met de verschillende energiebronnen die beschikbaar zijn. Met een vooruitziende blik op de toekomst geeft Stephan van EnD Werken alvast een goede raad aan alle automobilisten die momenteel rijden met een wagen op brandstof (diesel, benzine, …).

Ben jij van plan om in de (nabije) toekomst te gaan bouwen en/of verbouwen? Dan loont het vaak de moeite, zoals eerder aangehaald in dit blogbericht, om enkele jaren vooruit te kijken. Wat zijn jouw energiebehoeften binnen 5 jaar? De kans is erg groot dat die zullen ‘verschuiven’. Zeker als je kijkt naar de energietransitie die volop bezig is.

Momenteel rijd je misschien wel met een wagen op benzine, diesel, …, maar zal dat binnen X aantal jaren nog steeds hetzelfde zijn? Een zeer goede vraag die je best al op voorhand stelt, nog voor je een (ver)bouwproject aanvat. Beslis je later om over te schakelen op elektrisch rijden en heb je vroegtijdig beroep gedaan op Stephan tijdens het bouwproces? Dan liggen de wachtbuizen én nodige kabels alvast klaar voor de laapaal indien je op een bepaald moment besluit om een elektrische wagen aan te kopen.

Vervolgens kan alles zeer efficiënt geïnstalleerd én afgewerkt worden omdat de nodige voorbereidingen al getroffen werden in een eerdere fase. Een vlotte uitbreiding die professioneel wordt gerealiseerd door EnD Werken? Daar mag je op rekenen.
Zou je bij de verbouwing, of het zetten van een nieuwbouw, niet de hulp hebben ingeroepen van EnD Werken? Dan is de kans vrij groot dat er heel wat meer werk nodig zou zijn om ervoor te zorgen dat de laadpaal de nodige stroomvoorziening heeft.
Op deze manier voorkom je dus overbodige kosten die, normaal gezien, niet nodig waren geweest. Denk maar aan het openbreken van een oprit bijvoorbeeld om de kabel, voor de laadpaal, te leggen.

Zoals je ziet: de meerwaarde van een elektricien met de nodige ervaring, kennis én expertise is cruciaal. Zelfs als je denkt hem/haar niet nodig te hebben. Ga je met Stephan ‘in zee’? Dan worden dergelijke situaties resoluut voorkomen. Benieuwd wat EnD Werken voor jou kan betekenen op vlak van elektriciteit, domotica, verlichting, laadpalen, videofonie en/of ventilatie? Neem dan zeker contact met ons op. We helpen je graag verder.

EnD Werken elektriciteit keuring

Hoe je het draait of keert: elke elektrische installatie moet gekeurd worden nadat de elektricien zijn werk zorgvuldig heeft gedaan. Hoe groot of hoe klein dat ‘werk’ ook was. Bij Stephan van EnD Werken is dat niet anders. Een controleorganisme, dat erkend is door de overheid, mag deze keurig uitvoeren. Is alles goed bevonden? Dan wordt de installatie aangesloten op het elektriciteitsnet. Is de installatie afgekeurd? Dan moeten er eerst nog aanpassingen doorgevoerd worden (door de elektricien) op basis van opmerkingen/aandachtspunten die de controleur heeft gegeven. Kort samengevat mogen we het volgende stellen: is de elektrische installatie niet goedgekeurd door het controleorgaan? Dan kan én mag Fluvius geen aansluiting maken met het net. Maar wat zijn nu precies de gevaren indien een elektrische installatie niet gekeurd is? En hoe voorkom je deze gevaren? Wij vertellen je er alles over in dit blogbericht.

Laten we beginnen bij het begin. Elke elektrische installatie moet voldoen aan bepaalde ‘vereisten’ die zijn opgenomen in wetten. Of in de elektriciteitssector specifiek: het AREI. Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) betreft een koninklijk besluit van 10 maart 1981 (met latere wijzigingen/aanpassingen) en is van toepassing op alle elektrische installaties die na 1 oktober 1981 in werking zijn gesteld.

Om er 100 procent zeker van te zijn dat een elektrische installatie voldoet aan de wetgeving, opgenomen in het AREI, zijn erkende controleorganen in het leven geroepen. Indien een controleorganisme voldoet aan bepaalde voorwaarden, kunnen zijn erkend worden door de overheid. Pas vanaf het moment dat zij erkend zijn, mogen deze bedrijven elektrische installaties keuren.

Waarom dit zo is opgezet? Wel, heel eenvoudig: door alles op deze manier te laten verlopen, wordt jouw veiligheid én die van anderen gegarandeerd. Dag in, dag uit. 24 uur per dag, 7 op 7. Indien het controlesysteem op een andere zou opgebouwd zijn (lees: waarbij geen erkend keuringsorganisme controleert), zouden de gevolgen onmiskenbaar zijn.

Zo zal het risico op stroompannes, elektrocutie of zelfs brand aanzienlijk verhogen. In het verlengde daarvan kan de verzekeringsmaatschappij zich terugtrekken, of fors minder uitbetalen als er geen geldig (of conform) attest beschikbaar is. In theorie zou de FOD Economie zelfs een boete kunnen opleggen in geval van een niet-conforme installatie.

De onderliggende redenen voor dergelijke gevolgen kunnen heel divers zijn: de aarding en/of isolatiewaarden zijn niet in orde, het schakelmateriaal bevat geen CE-markering, de kabelsectie is niet aangepast aan het vermogen van de gekoppelde toestellen, automaten zijn op een verkeerde manier aangesloten, …

Zoals je ziet: er moet voldoende rekening gehouden worden met de wetten, regels en normen die opgelegd zijn inzake elektrische installaties. Zo ben je zeker dat jouw veiligheid een garantie is. Een elektrische installatie die opgebouwd is zoals het moet door een ervaren elektricien zoals Stephan? Gecontroleerd door een erkend keuringsorgaan? Dan ben je zeker, zeker.

Heb jij hierbij ondersteuning nodig met inbegrip van een gedegen advies door een specialist in zijn vakgebied? Volledig afgestemd op basis van jouw wensen en noden? EnD Werken is je aanspreekpunt. Neem gerust contact met ons op, wij helpen je graag verder. Zowel op vlak van elektriciteit, domotica, verlichting, laadpalen, videofonie als ventilatie.

EnD Werken

Zoals we eerder al lieten weten in dit blogbericht is de rol van een elektricien in Limburg tijdens een nieuwbouw of verbouwing cruciaal. Hij/zij helpt je in alle stadia van het project. Van voorbereiding tot uitvoering én oplevering. Er wordt nauw contact gehouden met alle partijen zodanig dat jij weldra kan genieten van ‘picture perfect’: huisje, tuintje, boompje, … Bij EnD Werken BV, Elektriciteit en Domotica Werken, ontzorgt elektricien Stephan jou. Elektriciteitswerken, domotica, verlichting, laadpalen, videofonie en/of ventilatie? Wij denken graag met je mee. Benieuwd naar onze kernwaarden die we hoog in het vaandel dragen?

Bij EnD Werken willen we zorgen voor degelijke, mooi afgewerkte elektrische installaties/systemen die perfect zijn afgestemd op jouw wensen en noden. Wanneer je met ons samenwerkt, zal je merken dat Stephan enkele belangrijke klemtonen legt op vlak van het klantencontact. Iets dat ondertussen al verschillende keren is bevestigd. Benieuwd? Neem dan zeker eens een kijkje naar de getuigenissen op deze pagina. In ons bedrijf zijn er aantal kernwaarden waar we veel belang aan hechten. Nieuwsgierig welke?

EnD Werken elektricien Limburg

Allereerst vinden we eerlijkheid en een open communicatie naar de klant toe erg belangrijk. Transparantie staat hierbij centraal. Zowel tijdens de contactmomenten als bij de uitvoering van de werken. In alle stappen houdt Stephan contact met iedereen, zowel telefonisch als via e-mail. Daaruit vloeit automatisch een bepaalde vorm van betrokkenheid. Een persoonlijk contact staat bij EnD Werken op nummer 1.

Aansluitend spelen we graag in op jouw wensen en noden: wat vind jij belangrijk? Wat heb jij nu écht nodig: nu en in de toekomst? Op basis van Stephan zijn ervaring en knowhow worden de juiste vragen gesteld. Een elektrische installatie op maat van jou, je gezin en/of bedrijf? Daar mag je op rekenen.

Op basis van een weloverwogen aanpak gaan we te werk. Rekening houdend met alle andere disciplines/belanghebbenden zoals architecten, bouwheren, … Ook op vlak van wetgeving zorgt EnD Werken dat jouw installatie voldoet aan de regels en normen, opgenomen in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

Kort samengevat: ben jij nog op zoek naar een ervaren vakman die jouw elektrische installatie, domotica systeem, verlichting, laadpaal, videofoon en ventilatiesysteem professioneel plaatst? Neem dan gerust contact op met Stephan (elektricien in Limburg) van EnD werken. Wij helpen je graag verder.