kabels elektriciteit

Eén van de aspecten bij het realiseren van een project op vlak van elektriciteit: kabels. Hoe je het ook draait of keert: een elektrische installatie kan er niet zonder. In een digitale wereld waarbij er heel wat draadloze mogelijkheden zijn, is de elektriciteitssector één van de weinige branches waarbij je kabels niet volledig (meer) kan wegdenken. Kabels hebben, in eerste instantie, als voornaamste doel om de stroom van punt A naar punt B te transporteren (of binnen de IT: data transporteren). Klinkt simpel, maar er komt meer bij kijken. De ene kabel is niet de andere. Afhankelijk van de toepassing, de stroomgroep/beveiliging én de aangesloten toestellen kan de kabelsectie (diameter/oppervlakte) verschillend zijn. Alsook het type (bij gebruik in een buitenomgeving bijvoorbeeld).

Als professioneel elektricien is Stephan van EnD Werken verantwoordelijk voor het installeren van elektrische installaties waarbij de veiligheid van een eindgebruiker primeert. Te allen tijde, ongeacht de situatie. Om die veiligheid te waarborgen, is het selecteren van de juiste kabelsectie ontzettend belangrijk. In principe komt het hierop neer: hoe groter de sectie van de kabel, hoe meer stroom er doorheen kan vloeien. Hoe kleiner de diameter, hoe minder stroom.

kabels elektriciteitMaar waar is de keuze van afhankelijk? Langs de ene kant is het allereerst goed om weten welke toestellen/lampen aangesloten zullen worden, en dus ook welke stroom deze vragen. Er is natuurlijk een verschil tussen de stroom die een televisie vraagt en de stroom die een elektrische oven nodig heeft. Bij televisies valt dat over het algemeen erg goed mee maar een oven bijvoorbeeld is een voorbeeld van een typische verbruiker met een hoog stroomverbruik. Om je een idee te geven: een verwarmingselement (kookfornuis/oven/…) heeft een stroomverbruik met een factor 20 t.o.v. een televisie bijvoorbeeld (oven van 3200 Watt – televisie van 164 Watt).

Eens bekend is welke toestellen gekoppeld zijn op welke stroomgroep, worden de beveiligingen bepaald (met betrekking tot overbelasting/kortsluiting). Belangrijk om te vermelden: deze worden gekozen in functie van de gekoppelde apparaten. Wordt er bijvoorbeeld een 2-polige automaat gekozen die uitschakelt indien de stroomgrens van 20 Ampère bereikt is? Dan moet de kabel minstens 20 Ampère kunnen verdragen. We leggen hier graag de klemtoon op minstens want als elektricien is het belangrijk om marge te laten zodanig dat de veiligheid niet in het gedrang komt.

Enkele voorbeelden

Om je een beter zicht te geven op welke draadsecties er zijn, hieronder een tabel waarin je kan zien welke invloed dit heeft op de maximaal toegelaten stroomsterkte van de kabels (en dus ook welke automaat geselecteerd dient te worden) in de residentiële sector volgens het AREI:

Doorsnede (mm²) Nominale stroom voor automaat (A)
1,5 16
2,5 20
4 25
6 40
10 63

Type kabels

kabels elektriciteitVoorts kan de keuze van de kabel ook afhankelijk zijn van andere factoren zoals de omgeving, temperatuur, … Heb jij buiten een tuinhuis met stopcontact(en)? Of zelfs een jacuzzi in de tuin? Dan ligt er ongetwijfeld een kabel om alle componenten te voeden. In een dergelijk geval zou de kabel geschikt moeten zijn voor wisselende temperaturen, alsook bescherming bieden voor externe invloeden (in de vorm van een afgeschermde kabel bijvoorbeeld).

Gevaar indien niet de juiste kabels?

kabels elektriciteitWordt er tijdens de voorbereiding toch niet de juiste gebruikswijze gehanteerd op vlak van kabelsecties? Dan zijn de gevolgen niet te overzien. Een brand is vaak het rechtstreekse gevolg van kabels die toch meer stroom te verduren krijgen. In dat geval worden de geleiders zo warm dat de temperatuur snel stijgt. De isolatie rondom de kabels kan de warmte niet dissiperen en vervolgens vat de kabel vuur. Met andere woorden: het is de combinatie van een juiste kabel en een correcte kabelsectie met inbegrip van een juiste plaatsingswijze. Volgens de regels van het elektriciteitsvak.

Samengevat: als elektricien is het belangrijk om de juiste dikte van kabels te kiezen voor een veilige installatie. Dit vereist expertise over factoren zoals stroom, spanning, componenten, beveiligingen, … Kortom: door de knowhow van Stephan kan je erop vertrouwen dat de elektrische installatie doet wat het moet doen op een veilige en betrouwbare manier.

Ben jij nog op zoek naar een ervaren vakman met een grondige kennis op vlak van elektriciteit en alles wat daarrond hangt zoals domotica, verlichting, laadpalen, videofonie en ventilatie? EnD Werken is jouw aanspreekpunt. Je mag rekenen op een onberispelijke service van een gepassioneerde elektricien.

verdeelbord

Het elektrisch verdeelbord in jouw huis: hét centrale punt waar alles samenkomt. Toestellen zoals het (afwas)machine, fornuis, diepvries, … zijn hierop aangesloten. Maar ook apparaten zoals de koffiezet, computer, televisie, … Kortom: alle verbruikers in huis worden voorzien van spanning door middel van het verdeelbord, alsook kabels om de stroom te transporteren van A naar B. Twee aspecten die erg belangrijk zijn bij het ontwerpen van een geschikt verdeelbord: enerzijds het vermogen en anderzijds de bekabeling. Twee items die ontegensprekelijk met elkaar verbonden zijn. Wordt het ene aangepast? Dan moet het andere ook mee veranderen en vice versa. In deze blog vertellen we jullie hier graag meer over.

Laten we er geen doekjes om winden: een verdeelbord is het kloppend hart van de elektrische installatie. De functie van het verdeelbord is tweeledig:

  • Allereerst fungeert het als vertakkingspunt. Met andere woorden: de netaansluiting komt hier binnen als zijnde ‘input’ en wordt uiteindelijk vertakt naar diverse ‘outputs’ zodanig dat jouw elektrische apparaten voorzien worden van spanning.
  • Als scheiding tussen deze ‘input’ en ‘outputs’, is het essentieel om de nodige beveiligingen in te bouwen. Denk maar aan differentieelschakelaars of automaten (later in dit bericht meer over deze twee veiligheden). In een vroegtijdige fase worden verschillende elektrische kringen ingetekend (keuken, badkamer, stopcontacten, verlichting, …). Meestal zijn deze genummerd vanaf A tot Z. Per kring worden de juiste beveiligingstoestellen geselecteerd. Afgestemd op de aangesloten toestellen. Hieronder vind je een voorbeeld terug van een dergelijk schema:

verdeelbord

Nu je goed weet wat de functie van het verdeelbord is, willen we je graag een inkijk bieden in onze manier van werken. Grosso modo zijn er twee topics die doorslaggevend zijn voor het ontwerp: het gevraagde vermogen enerzijds en het binnenkomende vermogen anderzijds dat geleverd wordt door de netbeheerder. In België is dat Fluvius.

Het gevraagde vermogen is uiteraard wat je in totaliteit zou kunnen verbruiken, alles bij elkaar opgeteld (keuken met afwasmachine en ijskast, washok met wasmachine, laadpaal voor een elektrische wagen, …). Erg eenvoudig zou je denken. Maar in het geval van zonnepanelen bijvoorbeeld wordt dit verhaal complexer. Dan moet je niet alleen rekening houden met hetgeen wat je afneemt van de netbeheerder maar ook datgene wat je misschien terug het net instuurt. Om een simpel voorbeeld te geven: Als je 32 Ampère van Fluvius ontvangt en rekening moet houden met een stroom van 20 Ampère voor je zonnepanelen, dan moet het verdeelbord, of toch een gedeelte ervan, berekend worden op 52 Ampère.

Het spreekt voor zich dat deze stroomsterkte een invloed heeft op verschillende onderdelen/componenten. De automaten, lekstroomschakelaars, kabels, verbindingsrails, … moeten hierop voorzien worden. Wij ‘kableren’ standaard met kabels die een doorsnede hebben van 10 mm² wat gelijk staan aan 63 Ampère. Klinkt moeilijk? Dankzij Stephan van EnD Werken is dit geen zorg voor jou.

Samengevat: alle componenten in het verdeelbord worden afgestemd op de volledige installatie. Een CE-gecertificeerde verliesstroomschakelaar die lekken naar de aarde toe detecteert, een automaat die beschermt tegen overbelasting (en dus ook kortsluiting), een verdeelbord dat afgestemd is op het totale vermogen, … Wij ontzorgen je van A tot Z. Rekening houdend met jouw noden. Benieuwd hoe dat er precies uitziet? Neem dan zeker een kijkje bij onze realisaties.

Eenvoudig gezegd: wanneer je EnD Werken inschakelt voor jouw elektrische installatie, ben je er 100 procent zeker van dat alles zorgvuldig wordt ontworpen én uitgevoerd volgens goed vakmanschap. Inclusief een onberispelijke service. Er wordt rekening gehouden met alle regels die zijn opgenomen in het AREI, ook wel het Algemeen Reglement op de elektrische installaties genoemd.

Ben je klaar om van start te gaan? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder. In elke fase van het project wordt je ondersteund, met inbegrip van een gedegen advies door een specialist ter zake.

EnD Werken elektriciteit keuring

Hoe je het draait of keert: elke elektrische installatie moet gekeurd worden nadat de elektricien zijn werk zorgvuldig heeft gedaan. Hoe groot of hoe klein dat ‘werk’ ook was. Bij Stephan van EnD Werken is dat niet anders. Een controleorganisme, dat erkend is door de overheid, mag deze keurig uitvoeren. Is alles goed bevonden? Dan wordt de installatie aangesloten op het elektriciteitsnet. Is de installatie afgekeurd? Dan moeten er eerst nog aanpassingen doorgevoerd worden (door de elektricien) op basis van opmerkingen/aandachtspunten die de controleur heeft gegeven. Kort samengevat mogen we het volgende stellen: is de elektrische installatie niet goedgekeurd door het controleorgaan? Dan kan én mag Fluvius geen aansluiting maken met het net. Maar wat zijn nu precies de gevaren indien een elektrische installatie niet gekeurd is? En hoe voorkom je deze gevaren? Wij vertellen je er alles over in dit blogbericht.

Laten we beginnen bij het begin. Elke elektrische installatie moet voldoen aan bepaalde ‘vereisten’ die zijn opgenomen in wetten. Of in de elektriciteitssector specifiek: het AREI. Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) betreft een koninklijk besluit van 10 maart 1981 (met latere wijzigingen/aanpassingen) en is van toepassing op alle elektrische installaties die na 1 oktober 1981 in werking zijn gesteld.

Om er 100 procent zeker van te zijn dat een elektrische installatie voldoet aan de wetgeving, opgenomen in het AREI, zijn erkende controleorganen in het leven geroepen. Indien een controleorganisme voldoet aan bepaalde voorwaarden, kunnen zijn erkend worden door de overheid. Pas vanaf het moment dat zij erkend zijn, mogen deze bedrijven elektrische installaties keuren.

Waarom dit zo is opgezet? Wel, heel eenvoudig: door alles op deze manier te laten verlopen, wordt jouw veiligheid én die van anderen gegarandeerd. Dag in, dag uit. 24 uur per dag, 7 op 7. Indien het controlesysteem op een andere zou opgebouwd zijn (lees: waarbij geen erkend keuringsorganisme controleert), zouden de gevolgen onmiskenbaar zijn.

Zo zal het risico op stroompannes, elektrocutie of zelfs brand aanzienlijk verhogen. In het verlengde daarvan kan de verzekeringsmaatschappij zich terugtrekken, of fors minder uitbetalen als er geen geldig (of conform) attest beschikbaar is. In theorie zou de FOD Economie zelfs een boete kunnen opleggen in geval van een niet-conforme installatie.

De onderliggende redenen voor dergelijke gevolgen kunnen heel divers zijn: de aarding en/of isolatiewaarden zijn niet in orde, het schakelmateriaal bevat geen CE-markering, de kabelsectie is niet aangepast aan het vermogen van de gekoppelde toestellen, automaten zijn op een verkeerde manier aangesloten, …

Zoals je ziet: er moet voldoende rekening gehouden worden met de wetten, regels en normen die opgelegd zijn inzake elektrische installaties. Zo ben je zeker dat jouw veiligheid een garantie is. Een elektrische installatie die opgebouwd is zoals het moet door een ervaren elektricien zoals Stephan? Gecontroleerd door een erkend keuringsorgaan? Dan ben je zeker, zeker.

Heb jij hierbij ondersteuning nodig met inbegrip van een gedegen advies door een specialist in zijn vakgebied? Volledig afgestemd op basis van jouw wensen en noden? EnD Werken is je aanspreekpunt. Neem gerust contact met ons op, wij helpen je graag verder. Zowel op vlak van elektriciteit, domotica, verlichting, laadpalen, videofonie als ventilatie.

EnD Werken

Zoals we eerder al lieten weten in dit blogbericht is de rol van een elektricien in Limburg tijdens een nieuwbouw of verbouwing cruciaal. Hij/zij helpt je in alle stadia van het project. Van voorbereiding tot uitvoering én oplevering. Er wordt nauw contact gehouden met alle partijen zodanig dat jij weldra kan genieten van ‘picture perfect’: huisje, tuintje, boompje, … Bij EnD Werken BV, Elektriciteit en Domotica Werken, ontzorgt elektricien Stephan jou. Elektriciteitswerken, domotica, verlichting, laadpalen, videofonie en/of ventilatie? Wij denken graag met je mee. Benieuwd naar onze kernwaarden die we hoog in het vaandel dragen?

Bij EnD Werken willen we zorgen voor degelijke, mooi afgewerkte elektrische installaties/systemen die perfect zijn afgestemd op jouw wensen en noden. Wanneer je met ons samenwerkt, zal je merken dat Stephan enkele belangrijke klemtonen legt op vlak van het klantencontact. Iets dat ondertussen al verschillende keren is bevestigd. Benieuwd? Neem dan zeker eens een kijkje naar de getuigenissen op deze pagina. In ons bedrijf zijn er aantal kernwaarden waar we veel belang aan hechten. Nieuwsgierig welke?

EnD Werken elektricien Limburg

Allereerst vinden we eerlijkheid en een open communicatie naar de klant toe erg belangrijk. Transparantie staat hierbij centraal. Zowel tijdens de contactmomenten als bij de uitvoering van de werken. In alle stappen houdt Stephan contact met iedereen, zowel telefonisch als via e-mail. Daaruit vloeit automatisch een bepaalde vorm van betrokkenheid. Een persoonlijk contact staat bij EnD Werken op nummer 1.

Aansluitend spelen we graag in op jouw wensen en noden: wat vind jij belangrijk? Wat heb jij nu écht nodig: nu en in de toekomst? Op basis van Stephan zijn ervaring en knowhow worden de juiste vragen gesteld. Een elektrische installatie op maat van jou, je gezin en/of bedrijf? Daar mag je op rekenen.

Op basis van een weloverwogen aanpak gaan we te werk. Rekening houdend met alle andere disciplines/belanghebbenden zoals architecten, bouwheren, … Ook op vlak van wetgeving zorgt EnD Werken dat jouw installatie voldoet aan de regels en normen, opgenomen in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

Kort samengevat: ben jij nog op zoek naar een ervaren vakman die jouw elektrische installatie, domotica systeem, verlichting, laadpaal, videofoon en ventilatiesysteem professioneel plaatst? Neem dan gerust contact op met Stephan (elektricien in Limburg) van EnD werken. Wij helpen je graag verder.

Niko Home Control traditionele bekabeling

Domotica in jouw woning, kantoor, … het biedt heel wat voordelen. Dankzij domotica wordt het mogelijk gemaakt om alle verlichting, apparaten, … in jouw woning heel eenvoudig te bedienen. Al dan niet van op afstand. Hierdoor wordt jou een maximaal comfort gegarandeerd. Flexibiliteit troef. Maar stel: jij hebt een traditioneel bekabelde installatie en wil toch profiteren van de talloze voordelen die domotica biedt? Dan heeft EnD Werken dé oplossing: Niko Home Control met hun producten voor traditionele bekabeling. Zo wordt jouw huis nog slimmer. Klaar om je levenscomfort te verhogen?

Als jij volledig wil overschakelen van een traditioneel bekabelde installatie naar domotica, dan kan het kostenplaatje hoog oplopen. Want om deze verandering te bewerkstelligen, zijn nieuwe kabels cruciaal aangezien een domotica systeem op een andere manier is opgebouwd. In de praktijk betekent dit echter vaak slijp-, kap- en/of boorwerk. Of daar een prijs- en renovatie vriendelijke oplossing voor bestaat? Absoluut. Niko Home Control voor traditionele bekabeling ‘to the rescue’ dat bovendien vakkundig geïnstalleerd kan worden door ons.

Maar hoe zit dat nu precies in elkaar? Afhankelijk van jouw wensen én noden kunnen bestaande schakelaars en/of stopcontacten vervangen worden door zogenaamde ‘slimme bedieningen’. Als het ware bedieningsapparaten die draadloos met elkaar communiceren. Waar het geïnstalleerd kan worden? Op elke plek in huis waar nu al kabels liggen.

Wat het voordeel is? De bestaande elektrische bekabeling kan behouden worden zonder ingrijpende slijp- en breekwerken. Met als gevolg dat het budget waarop jij moet rekenen, om een groter comfort te realiseren, veel lager wordt. Zo beperkt het kostenplaatje zich enkel tot de prijs van alle componenten, ‘aangevuld’ met de installatiekosten. Waar jij alvast op mag rekenen? Een professionele installatie door Stephan. Een elektricien in hart en nieren met een passie voor het ‘elektriciteitsvak’.

Dankzij de producten voor traditionele bekabeling van Niko Home Control die wij naadloos kunnen integreren, wordt het bovenstaande mogelijk gemaakt. In de basis komt het erop neer dat, elk stopcontact en/of elke schakelaar, draadloos communiceert met een centrale slimme hub. Zo kan verlichting, rolluiken, stopcontacten, … niet alleen bediend worden met een schakelaar, maar ook met je smartphone via een bijhorende app die overigens erg gebruiksvriendelijk is. Als dat niet handig is?

Heb jij momenteel dus een elektrische installatie met traditionele bekabeling maar wil jij profiteren van de talloze ‘domotica voordelen’? Dan is deze oplossing misschien wel perfect.

Benieuwd naar de mogelijkheden die EnD Werken biedt voor jouw woning, kantoor, …? Neem dan vrijblijvend contact op met Stephan en laat je voorlichten.

Je hebt al een woning ter beschikking of je bent van plan een nieuwbouw neer te zetten en je wilt graag een extra ‘touch’ geven op vlak van verlichting? Dan is lijnverlichting misschien wel het overwegen waard. Het is ideaal voor bijvoorbeeld moderne woningen waarbij de ‘kers op de taart’ zeker niet mag ontbreken. Bij EnD Werken passen we dit voornamelijk binnenshuis toe. Het is uitermate geschikt in verschillende situaties en garandeert, hoe dan ook, een prachtig eindresultaat.

Maar wat bedoelen we nu precies met lijnverlichting? Oorspronkelijk werd lijnverlichting vooral toegepast in professionele omgevingen. Denk daarbij maar aan bedrijfshallen, magazijnen, distributiecentra, … Het is eenvoudig te monteren, neemt niet al te veel ruimte in en is relatief goedkoop.

LijnverlichtingMaar tegenwoordig zien we dergelijke lijnverlichting ook meer en meer terugkomen in huizen, kantoren, retail omgevingen, … Natuurlijk niet met hetzelfde opzet om deze ruimtes ‘gewoon’ te verlichten. Nee, het gaat veel verder. Lijnverlichting in dergelijke toepassingen, al dan niet verzonken in de muur, zorgt ervoor dat een speciaal effect wordt gecreëerd. Een sfeervolle vervolmaking die een nóg modernere look aan je woning geeft.

Zo werken wij, bij EnD Werken, vandaag de dag regelmatig met LED-lijnverlichting. Zowel opbouw als inbouw. Zo hebben we bijvoorbeeld bij deze realisatie lijnverlichting weggewerkt in een koof van het gyproc plafond. Hiervoor werd een LED-lijn gemonteerd dewelke niet zichtbaar werd geplaatst.

Zoals je kan zien zorgt het voor een subliem eindresultaat. Maar om dat te bewerkstelligen, komt één en ander kijken. Het is namelijk geen eenvoudige sinecure en vergt heel wat werk. Het is maatwerk en vereist een nauwkeurige afwerking zodanig dat jij alle dagen opnieuw kan genieten van dergelijke lijnverlichting. Bovendien kan het zowel toegepast worden bij nieuwbouw als bij renovatie. 

Een professionele elektricien is daarom onontbeerlijk zodanig dat lijnverlichting naadloos wordt geïntegreerd. Stephan van EnD Werken ondersteunt je hierin heel graag. Dankzij zijn ervaring en knowhow kan je er vanop aan dat projecten piekfijn worden opgeleverd. Volledig volgens jouw wensen.

Klaar om de ‘lichtpuntjes’ op de i te zetten? Neem dan zeker contact met ons op. Wij ontzorgen je van A tot Z.

Wil je meer weten over EnD Werken? Of wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes? Schrijf je dan zeker in voor de nieuwsbrief en volg ons ook online.

Sfeerverlichting

Sfeerverlichting is de perfecte manier om van jouw woning een ideale, gezellige en warme thuis te maken. Het is zeer gemakkelijk bedienbaar, slim aanstuurbaar en bovendien instelbaar in tal van kleuren. Benieuwd hoe ook jij je woning helemaal kan opfleuren met sfeerverlichting?

Naast de gewone lampen in je woning die het licht verzorgen, kan je gebruikmaken van sfeerverlichting om je huis een extra dimensie te geven. Wanneer je bijvoorbeeld ‘s avonds thuis komt, na een lange dag werken, en even wilt genieten van je favoriete film is sfeerverlichting uitermate geschikt om even tot rust te komen in een en aangename en sfeervolle setting.

Sfeerverlichting kent tal van voordelen. Zo kan je genieten van de RGB-kleurenschaal. Dankzij een eventuele integratie met bijvoorbeeld jouw domoticasysteem kan alles vanuit 1 centraal punt aangestuurd worden. Al dan niet via de app. Groen, geel of toch liever rood? De keuze is aan jou.

Sfeerverlichting komt in allerlei soorten. Zo heb je bijvoorbeeld accentverlichting, indirecte verlichting en (vrijstaande) verlichtingsarmaturen.

  • Accentverlichting wordt gebruikt om bepaalde delen van je woning extra in de kijker te zetten. Zo kan je bijvoorbeeld verlichting plaatsen boven een schilderij om een leuk effect te creëren.
  • Indirecte verlichting daarentegen is licht dat verwerkt zit achter wanden of kasten. Door hier gebruik van te maken, zie je enkel een reflectie van het licht en zie je niet de volledige lichtbron. Indirecte verlichting plaatsen in je zitruimte zorgt bijvoorbeeld voor dat knusse en warme gevoel. Ideaal om optimaal te genieten van je favoriete film.
  • Vrijstaande verlichtingsarmaturen zijn dan weer eenvoudig verplaatsbaar. Dit zijn als het ware verlichtingsmiddelen die dan voorzien zijn van RGB-LED’s om voor een bepaalde sfeer te creëren.

Hieronder enkele voorbeelden van projecten waarbij EnD Werken op een professionele en degelijke manier sfeerverlichting heeft geïntegreerd. Gezelligheid troef.

Zie je het al voor je? Sfeerverlichting in jouw woonkamer, slaapkamer, badkamer, …? Kiezen voor de kleur die het best past bij jouw stemming op dat moment? Neem dan gerust contact met ons op en we bekijken graag, samen met jou, de mogelijkheden.

Wil je meer weten over EnD Werken? Of wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes? Schrijf je dan zeker in voor de nieuwsbrief en volg ons ook online.

Dimmen

Iedereen kent wel de klassieke verlichting. Waar je op de knop drukt en het licht gaat ogenblikkelijk aan. Het licht brandt vervolgens continu op zijn maximale intensiteit. Ideaal als je bijvoorbeeld ‘s avonds laat nog aan het werk bent en je voldoende licht nodig hebt. Maar minder geschikt als je daarna, in dezelfde ruimte, wilt genieten van jouw favoriete film in een gezellige en sfeervolle setting. De oplossing? Dimbare verlichting.

De tijd staat niet stil. Niet alleen mensen veranderen, maar ook hun noden en wensen wijzigen continu waardoor technologie mee ‘vooruit’ moet. Anno 2021 zijn dimmers niet meer te weg te denken uit moderne nieuwbouwwoningen. In dit blogbericht vertellen we je graag alles wat je moet weten over dimmen.

Om te beginnen: wat is een dimmer nu precies? Met dimmers regel je de sterkte van je verlichting. Zo kan je altijd de juiste sfeer in huis creëren. Hiermee bepaal je dus de lichtsterkte van de lampen, in en rondom je woning. Heel eenvoudig. Een romantische sfeer of voldoende licht creëren voor jouw boek te lezen? Het kan allemaal.

Om te zorgen voor een naadloze integratie, zijn er toch een aantal belangrijke aspecten erg belangrijk om op voorhand mee in rekening te nemen. Hierbij speelt de elektricien een cruciale rol om jou hierin degelijk en professioneel te ondersteunen. Met Stephan van EnD Werken aan je zijde is dat alvast geen probleem.

Dimmen kan op drie verschillende manieren. De keuze is heel belangrijk en hangt af van een aantal factoren. Er kan gedimd worden via fase aan- of afsnijding, met een 1-10 V signaal of een DALI-aansturing. Voor de eerste manier volstaat een standaard 3-aderige elektriciteitskabel. Voor de twee andere methodes moet een 5-aderige kabel voorzien worden.

  1. Fase aan- of afsnijding gaat over de manier waarop de wisselspanning aangevoerd wordt. Zo kan het belastend vermogen van de lamp geregeld worden. Hierbij wordt het signaal als het ware afgekapt in de sinus. Een 3-draads signaal does the trick.
  2. 1-10 Volt dimming. Verlichtingsarmaturen die gebruik maken van dit type dimming, beschikken over een ‘voorschakelapparaat’ of driver. Deze driver gaat de lamp aansturen en heeft daarvoor, naast de 230 Volt voeding, ook nog een regelbaar signaal nodig van 1 tot 10 V waarbij met 1 V de minimale lichtsterkte en met 10 V de maximale lichtsterkte behaald wordt. Met dit type van dimming zijn er aldus ook 2 extra draden noodzakelijk naar het verlichtingsarmatuur.
  3. DALI gestuurd dimmen. DALI staat voor Digital Addressable Lighting Interface. De interface is ook een voorschakelapparaat hetgeen gevoed wordt met de 230 V voeding en een 2 draads DALI signaal. Het grote voordeel van dit systeem is dat de verlichting steeds van 0 tot 100% geregeld kan worden en o.w.v. het digitale stuursignaal, kunnen meerdere armaturen via dezelfde 5 draden afzonderlijk aangestuurd worden.

Maar wanneer moet je nu welke methode toepassen? Fase aan- of afsnijding is ideaal voor halogeenverlichting en kan gebruikt worden voor 230 Volt LED-lampen met als nadeel dat de lamp niet over zijn gehele 0 tot 100% gedimd kan worden maar bijboorbeeld slechts van 40% tot 90%.

Wil je LED-verlichting dimmen? Dan is 1 tot 10 V, of beter nog DALI gestuurd dimmen, de aangewezen oplossing. Bij nieuwbouw is het dus van belang om op voorhand goed na te denken welke verlichting je wil gaan integreren. Je elektricien dient immers de juiste bedrading en aansturing te voorzien.

Maar niet getreurd want dimmen is niet alleen perfect geschikt voor jouw nieuwbouwwoning. Zelfs in een bestaande woning is het mogelijk om dimbare verlichting te integreren. EnD Werken ondersteunt je graag.

Lijkt het je allemaal wat ingewikkeld en wordt je graag bijgestaan door een professionele elektricien? Wij staan volledig paraat. Licht of geen licht. Neem daarvoor gerust contact met ons op.

Wil je meer weten over EnD Werken? Of wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes? Schrijf je dan zeker in voor de nieuwsbrief en volg ons ook online.

© Foto website Niko